Kadra

prof. Jacek Cupryś

prof. Andrzej Głowacki – http://glowacki.asp.krakow.pl/

prof. Stanisława Hryń

prof. Janusz Kuchejda

prof. Roman Kurzawski

prof. Ewa Kutermak–Madej

prof. Elżbieta Pakuła – Kwak

prof. Jerzy Swałtek

kw. II st. Jacek Jędo prof. ASP

kw. II st. Stanisław Kluczykowski prof. ASP

kw. II st. Ryszard Michalski prof. ASP

kw. II st. Jacek Siwczyński prof. ASP

dr hab. Beata Gibała–Kapecka prof. ASP

dr hab. Joanna Kubicz prof. ASP

dr hab. Rafał Ziembiński prof. ASP – http://ziembinski.asp.krakow.pl/

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca

dr inż. arch. Tomasz Gaczoł  st. wykł.

dr inż. arch. Tomasz Wieja  st. wykł.

dr hab. Marek Błażucki

ad. dr hab. Marek Kordyaczny

ad. dr hab. Tomasz Wójcik

ad. dr Marek Braun

ad. dr Wojciech Kapela

ad. dr Michał Misiak

ad. dr Łukasz Sarnat – http://sarnat.pl/

ad. dr Tomasz Wesołowski

ad. dr Tomasz Westrych

as. dr Magdalena Pińczyńska – http://pinczynska.com/

as. dr Małgorzata Zbroińska-Piątek

as. dr Katarzyna Stryszowska-Winiarz

as. dr Joanna Łapińska

dr Anna Pyrkosz wykł.

dr Dobrosława Horzela

dr Michał Wiśniewski

mgr inż. arch. Magdalena Celadyn wykł.

mgr inż. arch. Witold Gawłowski st. wykł.

​mgr inż. Paweł Bugno

mgr inż. Janusz Laskowski

as. mgr Rafał Janiec

as. mgr Magdalena Jurkowska

as. mgr Piotr Noga

as. mgr Patrycja Ochman

as. mgr Paweł Żelichowski

as. mgr Paweł Kutwin

mgr Anna Mielniczek wykł.

mgr Elżbieta Sala

Grzegorz Kozakiewicz (dział obsługi informatycznej)

Paweł Ozga (dział obsługi informatycznej)

Adam Troszok (instruktor)

Roman Piotrowski (laborant)