dr hab. Alicja Duzel-Bilińska, prof. ASP


PRACOWNIA METODOLOGII PROJEKTOWANIA 


Posiada dyplomy dwóch uczelni: Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Artystka sztuk wizualnych, scenograf, architekt z uprawnieniami do projektowania, w tym konserwatorskiego.  
Aktywna publicznie od połowy lat 80-tych. Wystawiała i prezentowała swoje prace w kraju i za granicą (m. in Stany Zjednoczone - Uniwersytet Harvarda Cambridge Massachusetts, Salzburg Międzynarodowy Festiwal Muzyki Operowej, a także Holandia, Niemcy, Włochy, Chorwacja, Rumunia).
Główne zainteresowania i twórczość lokuje na pograniczu dyskursu i działań artystycznych odnoszących się do przestrzeni hybrydycznej (nowe media plus przestrzeń, architektura i urbanistyka (w tym również jako instalacja artystyczna), scenografia, wystawiennictwo oraz wykład eksperymentalny z elementami performans).  
Wraz z Grzegorzem Bilińskim prowadziła badania z zakresu formy architektonicznej i urbanistycznej na terenie kilku miejscowości reprezentatywnych dla środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  
Posiada Status Architekta Twórcy nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, nominowana przez Ośrodek Telewizji Kraków do Nagrody Artystycznej im. Stanisława Wyspiańskiego za scenografię do Teatru. Telewizji (1990) oraz nominowana do pokazu na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Operowej w Salzburgu, w Austrii za artystyczne walory scenografii do eksperymentalnej opery telewizyjnej Oskar z Alwy (wg poematu Georga Byrona).  

Zdobywczyni Srebrnej Plakiety na Biennale Internationale del Bronzetto Dantesco w Rawennie, Pierwszej Nagrody (wraz z Grzegorzem Bilińskim i Andrzejem Zwolakiem) za instalację urbanistyczno-rzeźbiarską w Jaworznie, poświęconą Jaworznianom biorącym udział w walkach o wolność, Wyróżnienia na festiwalu krótkich filmów One Minute w Gdańsku, II Nagrody za projekt przekształcenia Domu pod Krzyżem w Krakowie w Muzeum Scenografii Teatralnej oraz za projekt aranżacji wnętrz tego obiektu wraz z projektem Wystawy o historii Teatru Krakowskiego, a także wyróżnień i nagród w konkursach architektonicznych.

Autorka, organizatorka i moderatorka (wraz z Grzegorzem Bilińskim) międzyuczelnianej Debaty dotyczącej uwspólniania się metodologii sztuki i nauki, która odbyła się w Galerii Głównej ASP w Krakowie, przy ul. Basztowej (2017) r i w której wzięli udział profesorowie z AGH, UJ (z wydziałów Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Filozofii, Polonistyki, z ASP w Krakowie oraz z UAP w Poznaniu (Debata była transmitowana w internecie).  

Autorka i moderatorka (wraz z Grzegorzem Bilińskim) 60 audycji radiowych związanych z tematyką konsilencji wiedzy - sztuki i nauki pt. #SZTUKANAUKA, które nadawane były w Radio Kraków i miały charakter permanentnego, eksperymentalnego wykładu z udziałem profesorów z różnych dziedzin naukowych m in. astrofizyki, informatyki, matematyki, biologii, filozofii, literaturoznawstwa itp oraz artystów polskich i zagranicznych zajmujących się tym zagadnieniem (2017, 2018, 2019).  

Członkini trasnsdyscyplinarnego zespołu badawczego (2017, 2018, 2019, 2020) złożonego z naukowców i inżynierów z AGH oraz artystów z krakowskiej ASP (kierownik Projektu: dr Anna Olszewska z Wydziału Humanistycznego AGH) który odnalazł, reaktywował i przywrócił kulturze wybitne dzieło sztuki robotycznej z roku 1968 SENSTER autorstwa londyńskiego artysty polskiego pochodzenia Edwarda Ihnatowicza. Dzieło było uznane za zaginione przez światową literaturę z tej dziedziny.  

Działalność dydaktyczną prowadzi obecnie na Wydziale Architektury Wnętrz, na Wydziale Malarstwa, oraz w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a wcześniej na Studiach Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz w tej samej Akademii oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Zakładzie Technologii Gier Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Jest Kierownikiem Katedry Nauki i Sztuki Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, gdzie na studiach magisterskich prowadzi też Pracownię Metodologii Projektowania, która ma charakter badawczy i która w obszarze wybranych projektów podejmuje współpracę międzywydziałową m. in. z prowadzoną przez dr hab. Grzegorza Bilińskiego prof. ASP pracownią Archisfery na Wydziale Intermediów.

Wszystkie dzieła artystyczne i projekty tworzy wspólnie (po 50%) z Grzegorzem Bilińskim - w ramach grupy artystycznej Alicja i Grzegorz Bilińscy.

  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022