Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

ARCHITEKTURA NA STYKU KULTURSTRESZCZENIE: Zakładamy, że stwarzane miejsca i przestrzenie, będące związkiem sensów, obiektów, przedmiotów i odbiorców, w konsekwencji wyzwolą wzajemne oczekiwane sensotwórcze relacje z tym, co zastane, i z tym, co nowe. W tym procesie istotny staje się element identyfikacji odbiorcy z zastaną przestrzenią, ponieważ to od niego oczekujemy określonych zachowań. Zagadnienia te stały się przedmiotem interdyscyplinarnych warsztatów prowadzonych z punktu widzenia projektanta architekta, architekta wnętrz i socjologa, z uwzględnieniem istotnych danych z zakresu psychologii w odniesieniu do proksemiki ukazującej wzajemny wpływ relacji przestrzennych między osobami a otoczeniem materialnym w kontekście obecnie zachodzących potrzeb uwzględniania różnic kulturowych. Jest to problem znaczący z uwagi na złożoność interakcji międzyludzkich w odniesieniu do sposobów projektowania przestrzeni wnętrz publicznych, takich jak place, ulice czy parki. Zaprojektowanym przedmiotom wyznacza się koordynaty umożliwiające uporządkowanie rzeczywistości zgodnie z założonymi funkcjami. Szczególną wagę przywiązuje się do tzw. przedmiotów społecznych, które w projektowaniu „ładu społecznego” ułatwiają kształtowanie relacji międzyludzkich. W przeprowadzaniu koniecznych procesów dostosowywania i przemeblowywania przestrzeni miejskiej pomocne stają się także przedmioty o znamionach motywacyjnych, stwarzające możliwości różnorodnego użytkowania miasta przez wszystkich, z uwzględnieniem jego multikulturowości.

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!