Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

︎ PISMO
︎ REDAKCJA

︎ DLA AUTORÓWinAW Journal to multidyscyplinarne czasopismo naukowe, którego Wydawcą jest Wydział Architektury Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Czasopismo zajmuje się tematyką multidyscyplinarną, oscylującą wokół zagadnień sztuki, w tym w szczególności sztuk projektowych. Interesują nas multidyscyplinarne, transdyscyplinarne i interdyscypinarne poszukiwania, które składają się na efekt finalny w postaci twórczości artystycznej lub badań naukowych.

Odwaga w przekraczaniu granic, mądrość w poszukiwaniu rozwiązań projektowych, która nie daje się przyporządkować sztampowym podziałom, otwartość na poszukiwania i przekraczanie granic, wolność w doborze środków i metod, niczym nieskrępowana wyobraźnia artystyczna, potencjał nowych technologii wykorzystywanych w sztuce – oto, czym tak naprawdę w naszym zamyśle jest inAW Journal!


Wiodącą dyscypliną pisma jest dyscyplina nauk o sztuce. Szczególnie interesuje nas zagadnienie twórczości projektowej postrzeganej w kontekście nauk humanistycznych, społecznych, technicznych czy przyrodniczych. Stawiamy nacisk na interdyscyplinarny charakter publikowanych treści, który ukazuje pełne spektrum zjawisk związanych z projektowaniem rzeczywistości.Wyróżniamy następujące zagadnienia artystyczno-badawcze poruszane w publikowanych przez nas tekstach (wraz z przykładowymi obszarami tematycznymi, stanowiącymi punkt wyjścia dla rozważań naukowych):

● OTOCZENIE CZŁOWIEKA
(przestrzeń, architektura, urbanistyka, wnętrza, scenografia),
● KOMUNIKACJA
(grafika użytkowa, komunikacja wizualna),
● MODA
(ubiór, meble, przedmiot użytkowy, akcesoria, gadżety),
● SZTUKA W PRZESTRZENI
(intermedia, sztuka cyfrowa, scenografia, cybersztuka, wirtualna rzeczywistość).
Jesteśmy również otwarci na pochodzące od autorów propozycje tekstów o charakterze interdyscyplinarnym, multidyscyplinarnym oczy transdyscyplinarny wykraczające poza wymienione zagadnienia.


Do publikacji teksów na łamach inAW Journal zachęcamy zarówno artystów-twórców, jak i badaczy-teoretyków. Obok tekstów z zakresu teorii sztuki, chcemy prezentować zagadnienia wynikające z  praktyki artystycznej, ponieważ naszym celem jest budowanie płaszczyzyny porozumienia między współczesnymi twórcami i krytykami sztuki tak potrzebnej we współczesnym dyskursie akademickim.


Zgodnie z Art. 4 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do działalności naukowej zalicza się:
•  Badania naukowe,
•  Prace rozwojowe,
•  Twórczość artystyczną.

Jednocześnie Art. 5 tejże ustawy wprowadza rozgraniczenie między wymienionymi typami działalności naukowej przyporządkowując badania naukowe i prace rozwojowe do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zaś twórczość artystyczną – do dziedziny sztuki i dyscyplin artystycznych.


Publikacje w czasopiśmie inAW Journal z racji na jego szeroki i interdyscyplinarny zakres tematyczny odnoszą się zarówno do twórczości artystycznej (realizowanej w dziedzinie sztuki) jak i do badań naukowych i prac rozwojowych (realizowanych w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych, nauk technicznych czy nauk przyrodnicznych). Interesuja nas też działania, które w sposób bezpośredni i bezkompromisowy łączą sztukę z nauką i technologią, szukające nowego potencjału i siły wyrazu dla działań twórczych!
Prace do publikacji zbieramy zgodnie z kluczem tematycznym, który ustalany jest przez redakcję, indywidualnie dla każdego kolejnego numeru pisma.


︎CZASOPISMO

Mark


Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!