PRACOWNIA MEDIÓW I SCENOGRAFII W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNEJ


W pracowni kładziemy szczególny nacisk na rozbudzanie wyobraźni w oparciu o indywidualne doświadczenia w budowaniu formy narracyjnej. Projekty jednostkowe składają się na wspólną realizację. Wykłady wprowadzające poprzedzają działania praktyczne, realizowane w formie warsztatów. Aktywność i praca w grupie wspomagane są przez spotkania ze specjalistami z wybranych dziedzin spoza Akademii (Krakowskie Biuro Festiwalowe, Teatr w Krakowie: Małopolski Ogród Sztuki, Teatr im. J. Słowackiego czy Pantomima Wrocławska), a także z Pracowniami naszego Wydziału (np. Pracownia Intermediów, Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru).
Taki sposób realizacji działań z pogranicza różnych dziedzin twórczych może być wykorzystany we wszystkich formach projektowania. Praktyczne umiejętności pracy w grupie i interdyscyplinarnym środowisku stanowią cenne doświadczenie dla przyszłego projektanta.
dr hab. Marek Braun, prof. ASP,
mgr Karolina Baniowska as.

dr hab. Marek Braun, prof. ASP 

 


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022