Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie
︎ PRZEWODY I POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


︎ TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM
1. Stan prawny obowiązujący od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz rozporządzeń wykonawczych do 1.10.2013 r. (obejmuje 2 lata tzw. okresu przejściowego od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ︎załącznik 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 2Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 3Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 zmieniające rozporządzenie MENiS z dn. 15.01.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 4
2. Stan prawny obowiązujący od 1.10.2011 roku.
Uchwała nr WAW 0012-6-U2/14 Rady Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r, w sprawie uszczegółowienia zapisu w nowelizacji ustawy – ,,UPUBLICZNIENIE DZIEŁA” ︎załącznik 5
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ︎załącznik 6
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 7 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)- tekst ujednolicony ︎załącznik 8Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 9Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ︎załącznik 10
Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego (aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) ︎załącznik 11
Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Architektury Wnętrz ︎załącznik 12Dodatkowe informacje dotyczące postępowań awansowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych
Kwestionariusz osobowy ︎załącznik 13
Informacja o dotychczasowym przebiegu przewodu doktorskiego-wzór ︎załącznik 14Oświadczenie-upublicznienie dzieła doktorskiego ︎załącznik 15Biuro Sekcji ds Stopni w Zakresie Sztuki
ul. Smoleńsk 9, pokój 16a, 31-108 Kraków,
e-mail: stopnie@asp.krakow.pl

mgr Joanna Hedrick, 
tel: 12 299 20 90, 
e-mail: jhedrick@asp.krakow.pl,

mgr Magdalena Wojtecka, 
tel: 12 299 20 91,
e-mail: mwojtecka@asp.krakow.pl,

mgr Beata Anaszkiewicz,
tel: 502 695 562, 
e-mail: banaszkiewicz@asp.krakow.
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
  ㅁ Projektowanie Architektury Wnętrz   Projektowanie Mebli  Projektowanie Ekspozycji i Scenografii Przestrzeni Publicznych   Sztuka Projektowania   Sztuki Piękne   Nowe Media   Projektowanie Tkaniny i Ubioru   Laboratoria   Warsztaty