dr Patrycja Ochman-Tarka ad.Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom zrealizowała w 2007 r. w Pracowni Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz pod kierunkiem prof. Romana Kurzawskiego. Od 2008 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie: asystent w Pracowni Metodologii Projektowania, od 2014 r. asystent, a od 2020 r. adiunkt w II Pracowni Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych prowadzonej przez prof. Jacka Siwczyńskiego. W 2017 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni, tworząc multidyscyplinarne projekty wnętrz, mebli, instalacji interaktywnych, bierze udział w wystawach krajowych i zagranicznych (m.in.: The VIII Tashkent International Biennale of Contemporary Art w Uzbekistanie / 2018, Archinside International Exhibition of Architecture Design, Interior Design and Applied Art w Salonikach w Grecji / 2018, Łódź Design Festival 2018, Arch Inside, Gallery of the Cyclades, Grecja, 2020 / Noc Muzeów w Krakowie / Krakers Cracow Art Week 2020). Pisze i publikuje teksty o przestrzeni, projektowaniu i procesach projektowych prowadząc badania nad relacjami, jakie zachodzą na płaszczyźnie człowiek – przestrzeń, szukając interdyscyplinarnych powiązań między sztuką, projektowaniem i literaturą. Laureatka pierwszego miejsca w konkursie XV Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019 (Konkurs B: Seminarium) za projekt pt. Miasto/rzeka: update.

Oryginalne osiągnięcia artystyczne dotyczą przede wszystkim innowacyjnego podejścia do prowadzonych badań w zakresie sztuki projektowania. Badanie przestrzeni i jej związków z człowiekiem prowadzi do opracowania materiałów naukowych i filmowych, których publiczna prezentacja ze względu na unikatowość została doceniona przez odbiorców krajowych i międzynarodowych. Opracowane w ten sposób materiały umożliwiają realizację nowatorskich programów i metod nauczania, a także stanowią niewyczerpane źródło inspiracji w translacji treści na formy przestrzenne, interaktywne instalacje, czy instalacje video prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych.
Od 2021 roku pełni funkcję opiekuna naukowego studenckiego Koła Naukowego Basta działającego przy Wydziale.︎︎︎ instagram/ochkoncept
︎︎︎ ochkoncept.pl
︎︎︎ facebook/ochkoncept
10.2019 – I Nagroda w Międzynarodowym Konkursie organizowanym w ramach XV Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2019 (Konkurs B – Seminarium) za wykład i film pt. Miasto – rzeka. Update.

Jury przyznaje nagrodę za profesjonalną, filozoficzną, ale też bardzo wrażliwą obserwację Miasta, zaprezentowaną w sposób czytelny, spójny z tematem Biennale i przepiękny graficznie.

“Zwycięskie wystąpienie Patrycji Ochman-Tarki, jako najbardziej immersyjne, ogarnęło wszystkie zmysły i oprowadziło po emocjonalnych stanach miasta kreowanych przez jego architekturę, w której zanurza się człowiek.“
Marta Sękulska-Wrońska, jurorka Biennale, A&B, 12/2019, s.37.

...w konkursie B, zwyciężyła syntetyczna opowieść pt. „Miasto/rzeka: update” - w piękny i wrażliwy, a jednocześnie matematycznie precyzyjny sposób opowiadająca o istocie współczesnego odbioru przestrzeni zurbanizowanej”
Ewa Kuryłowicz, jurorka Biennale, A&B, 12/2019, s.35.


︎︎︎ Anomalie rzeczywistości (film)
︎︎︎ Struny (film)
OKKA, Książka dla niewidomych. Wyróżnienie w konkursie MakeMe! Łódź Design. Kraków 2018
Projekty wnętrz


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022