Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

︎Podręcznik projektowania ubioru 

dr hab. Beata Gibała–Kapecka, prof. ASP
dr hab. Marek Braun,
dr hab. Małgorzata Czudak,
dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan,
mgr Łukasz Smoła,
mgr Danuta Dąbrowska
Kraków 2018

FORUM/CRACOVIA/NOTZE WSTĘPU: Projektowanie to dialog. To środek komunikacji pomiędzy projektantem a społeczeństwem. Jego rezultaty są wypadkową procesów politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących na naszych oczach. W tej przestrzeni projektant zawsze porusza się pomiędzy wartościami estetycznymi a użytkowymi, pomiędzy sztuką a technologią. Dziedzina sztuk projektowych, którą jest projektowanie ubioru, to połączenie wyobraźni i wiedzy. Wyobraźni ‒ w rozumieniu przestrzeni wokół bryły, którą jest sylwetka człowieka, ale również w pojmowaniu jego potrzeb i oczekiwań, natomiast wiedzy ‒ w zakresie możliwości ich zaspokajania. Projektowanie to sposób myślenia, reagowania, to obserwacja, analiza, ale również ciągłe poddawanie się ocenie, spełnianie określonych warunków. Wyznacza ono i określa rolę artysty projektanta, jako dysponującego potężnym narzędziem kreowania nowych norm estetycznych.

Mając na uwadze odpowiedzialność za przygotowanie do pracy w zawodzie młodego pokolenia projektantów, chcąc dać im kompendium wiedzy, opracowaliśmy podręcznik Projektowanie ubioru adresowany do studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Pozycja ta jest jednym z zadań wynikających z realizacji projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, pt. „Zawód: Projektant ubioru. Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa”. Projekt zakłada utworzenie na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nowej specjalności: Projektowanie tkaniny i ubioru. Funkcjonuje ona ramach Katedry Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych. Zadaniem podręcznika jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy przyszłego projektanta z zakresu projektowania ubioru. Poszczególne rozdziały zawierają niezbędne wiadomości zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, wywiedzione z wieloletniego doświadczenia autorów.

Podręcznik nasz z założenia przeznaczony jest dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz. Tekst pierwszego rozdziału podkreśla znaczenie interdyscyplinarności tej dziedziny, wzajemne przenikanie się procesów z obszarów nauki, sztuki i technologii. Zaznacza jej wielopłaszczyznowość i wspólny mianownik z architekturą, elementami wyposażenia wnętrz i ekspozycją. Rozdział ten obrazuje potencjał designu, który obejmuje wszystkie dziedziny sztuki, i uzasadnia, dlaczego tylko rodzaj użytych narzędzi decyduje o formie wyrazu. Kolejne rozdziały zostały poświęcone zagadnieniom związanym z samym procesem projektowym, jak również ‒ dzięki udziałowi w projekcie przedstawicieli przemysłu odzieżowego, przedsiębiorstwa LPP S.A. ‒ z całym cyklem: od projektu do produktu. Ta część podręcznika, realizując założenia projektu POWER, ma pomóc przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie projektanta w firmie odzieżowej.

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!