Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

ZE WSTĘPU: Skorzystają przede wszystkim studenci.
Pozytywna ocena efektów dotychczasowej współpracy – a szczególnie realizowanych w ostatnich dwóch latach warsztatów NOwa PRZEstRZEń, które zainicjowały Politechnika krakowska im. T. Kościuszki i Akademia Sztuk Pięknych im. j. Matejki – skłoniła obie uczelnie oraz Uniwersytet jagielloński do podpisania porozumienia o współpracy. Zostało ono uroczyście zawarte 13 X 2014 r. w świeżo odnowionych wnętrzach naszej Akademii przy pl. Matejki.

Współpraca Politechniki Krakowskiej z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie innowacyjnego programu warsztatów Nowa Przestrzeń trwa już sześć lat. Jej pomysł wyszedł od dr hab. Beaty Gibały-Kapeckiej prof. ASP, Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz ASP, i dr. inż. arch. Tomasza Kapeckiego z Wydziału Architektury PK. To oni zajęli się również realizacją tego przedsięwzięcia. Od 2012 r. do programu włączono studentów z dwóch jednostek UJ – Instytutu Socjologii i Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii.

Podpisane porozumienie przewiduje wymianę nauczycieli akademickich i studentów w zakresie różnych form dydaktyki, prace naukowo-badawcze i projektowe, promocję i organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw i targów oraz działalność wydawniczą. Współpraca dotyczyć będzie w szczególności dalszego organizowania interdyscyplinarnych warsztatów Nowa Przestrzeń. Ze strony ASP obejmuje ona studentów Wydziału Architektury Wnętrz, ze strony PK – studentów Wydziału Architektury, a ze strony UJ – studentów Instytutu Socjologii i Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii. Przewiduje się możliwość zaproszenia do współpracy także innych jednostek.

W każdej z jednostek uczestniczących w porozumieniu uruchomiony zostanie w danym roku akademickim kurs obejmujący łącznie 60 godzin dydaktycznych. W jego ramach studenci wszystkich trzech uczelni będą wspólnie uczestniczyć w wykładzie inauguracyjnym i odbywać 48-godzinne warsztaty projektowe. Ponadto studenci poszczególnych jednostek będą brać udział w zajęciach interdyscyplinarnych prowadzonych na uczelniach zewnętrznych. Dla studentów Wydziału Architektury Wnętrz będą to zajęcia organizowane w PK, w Instytucie Socjologii i w Instytucie Filozofii UJ. Oznacza to znaczne wzbogacenie oferty dydaktycznej wszystkich współpracujących ze sobą podmiotów...
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!