INFORMACJE DLA KANDYDATÓWHarmonogram i zasady konsultacji dla kandydatów (5.03-28.05.2024): tutaj 

Jak przygotować portfolio - wskazówki tutajKierunek architektura wnętrz 
System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów w terminie: 29 maja 2024r. - 18 czerwca 2024r. do godz. 12:00


Kierunek architektura wnętrz 
stacjonarne studia pierwszego stopnia


   
   


   


Czas trwania studiów 7 semestrów
Limit przyjęć 26 osób
Przebieg egzaminu wstępnego


 • Zadanie I - Przegląd prac (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 29 maja - 18 czerwca 2024 r. do godziny 12:00 przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. 
  rekrutacja.asp.krakow.pl 
  Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej w formie jednego, wielostronicowego pliku pdf. - system przyjmuje pliki pdf do 100 MB. 
 • 24, 25 czerwca 2024 (komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata)
 • Zadanie II - egzamin praktyczny (stacjonarnie): 1, 2 lipca 2024 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)
 • Zadanie III - rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 4, 5 lipca 2024 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj (zał. 6A)
Ważne terminy


 • Rejestracja online: 29 maja - 18 czerwca 2024 do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online 29 maja - 18 czerwca 2024 do godz. 12:00
  (maturzyści 2024, po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2024 roku do godz. 12:00).

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2023 r. o godz. 12:00.

  Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II i III egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz


 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023 (różne wydania)
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków, 1988 (różne wydania)
 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I. Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014

Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej - dostępne tutaj (zał. 1)
Dane teleadresowe


Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia pierwszego stopnia


ul. Syrokomli 21
30-102 Kraków
Dziekanat WAW

email: architektura@asp.krakow.pl

mgr Edyta Domska
email: edomska@asp.krakow.pl
tel: 789 142 533

mgr Anna Nowak
email: anowak@asp.krakow.pl
tel:789 066 959Kierunek architektura wnętrz
stacjonarne, studia drugiego stopnia
   
   


Czas trwania studiów 4 semestry
Limit przyjęć 24 osoby

Przebieg egzaminu wstępnego


 • Zadanie I - Przegląd prac (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online 29 maja - 18 czerwca 2024 r. przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej.
  rekrutacja.asp.krakow.pl
  Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej w formie jednego, wielostronicowego pliku pdf. - system przyjmuje pliki pdf do 100 MB.
  27, 28 czerwca 2024 r. komisja przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata.
 • Zadanie II - rozmowa kwalifikacyjna i egzamin teoretyczny (stacjonarnie): 3, 4 lipca 2024 r. (kandydat otrzymuje indywidualny termin egzaminu)

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku i specjalności określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj (zał. 6B)
Ważne terminy


 • Rejestracja online: 29 maja - 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online w terminie 29 maja - 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
  (dyplomanci 2023 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenia o uzyskaniu takiego dyplomu do dnia 11 lipca 2024 r. do godz. 12:00)

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Zadaniu I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz


 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I. Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • J. Gehl, Życie między budynkami, RAM, Kraków 2009
 • S. E. Rassmusen, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015
 • D. Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013
 • M. L. Tagariello, Wielcy projektanci, Firma Księgarska Olesiejuk 2014

Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej - dostępne tutaj.
Dane teleadresowe


Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Syrokomli 21
30-102 Kraków
Dziekanat WAW

email: architektura@asp.krakow.pl

mgr Edyta Domska
email: edomska@asp.krakow.pl
tel: 789 142 533

mgr Anna Nowak
email: anowak@asp.krakow.pl
tel:789 066 959


Kierunek architektura wnętrz
niestacjonarne (płatne) studia pierwszego stopnia

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w czwartki, piątki i soboty


   
 

Czas trwania studiów7 semestrów
Limit przyjęć15 osób
Dolny limit przyjęć8 osóbPrzebieg egzaminu wstępnego


Zadanie I - Przegląd i ocena prac (online) - kandydaci w czasie trwania rejestracji online od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00 przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. 
rekrutacja.asp.krakow.pl
Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej w formie jednego, wielostronicowego pliku pdf. - system przyjmuje pliki pdf do 100 MB.
Komisja w dniach 26, 27 czerwca 2024r. przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata.
Zadanie II - Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 8, 9 lipca 2024 r.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunek określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj (zał. 6C)
Ważne terminy


 • Rejestracja online: od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

  Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz


 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023 (różne wydania)
 • K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków, 1988 (różne wydania)
 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 1998
 • I. Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, B jak Bauhaus. Alfabet współczesności, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2014


Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej - dostępne tutaj (zał. 1)Dane teleadresowe


Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Syrokomli 21
30-102 Kraków
Dziekanat WAW

email: architektura@asp.krakow.pl

mgr Edyta Domska
email: edomska@asp.krakow.pl
tel: 789 142 533

mgr Anna Nowak
email: anowak@asp.krakow.pl
tel:789 066 959
 

Kierunek architektura wnętrz
niestacjonarne (płatne) studia drugiego stopnia

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w czwartki, piątki i soboty


  
   

Czas trwania studiów4 semestry
Limit przyjęć15 osób
Dolny limit przyjęć8 osóbPrzebieg egzaminu wstępnego


Zadanie I - Przegląd i ocena prac (online)- kandydaci w czasie trwania rejestracji online od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00 przesyłają swoje prace za pośrednictwem systemu rekrutacji online - w formie elektronicznej. 
rekrutacja.asp.krakow.pl
Należy w swoim profilu, po kliknięciu w wybrany przez siebie kierunek studiów, w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać prace własne w ilości wskazanej w załączniku do uchwały rekrutacyjnej w formie jednego, wielostronicowego pliku pdf. - system przyjmuje pliki pdf do 100 MB.
Komisja w dniu 28 czerwca 2024r. przegląda i ocenia prace bez uczestnictwa kandydata.
Zadanie II - Rozmowa kwalifikacyjna (stacjonarnie): 9, 10 lipca 2024 r.

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunek określa załącznik do uchwały rekrutacyjnej dostępny tutaj (zał. 6D)
Ważne terminy


 • Rejestracja online: od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00
 • Przesłanie dokumentów (wielkość do 100 MB): w okresie trwania rejestracji online od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

  Uwaga: prosimy nie zostawiać rejestracji online na ostatni dzień i ostatnie godziny działania sytemu - czas rejestracji wraz z przesłaniem dokumentów oraz dodawaniem plików podlegających ocenie w Etapie I to ok 1,5 h. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00.

Sekretarz ZR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się zadanie II egzaminu (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz


 • J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2009
 • Ch. Fiell, P.Fiell, Design. Historia projektowania, Arkady, Warszawa 2015
 • I. Kozina, Polski design, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015
 • J. Gehl, Życie między budynkami, RAM, Kraków 2009
 • S. E. Rassmusen, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015
 • D. Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, Arkady, Warszawa 2015
 • D. Sudjic, Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013
 • M. L. Tagariello, Wielcy projektanci, Firma Księgarska Olesiejuk 2014

Przykładowe zagadnienia dotyczące zainteresowań zawodowych oraz sprawdzające wiedzę związaną z kierunkiem studiów omawiane z kandydatami podczas rozmowy kwalifikacyjnej - dostępne tutaj.
Dane teleadresowe


Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Syrokomli 21
30-102 Kraków
Dziekanat WAW

email: architektura@asp.krakow.pl

mgr Edyta Domska
email: edomska@asp.krakow.pl
tel: 789 142 533

mgr Anna Nowak 
email: anowak@asp.krakow.pl
tel:789 066 959
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022