prof. Rafał ZiembińskiAbsolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski zrealizowany pod kierunkiem prof. Barbary Borkowskiej-Larysz w 1991 roku został nagrodzony I Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki jako najlepszy dyplom w dziedzinie architektury wnętrz, i zaprezentowany na prestiżowej ogólnopolskiej wystawie ‘Dyplom 90/91”. Z macierzystym Wydziałem związany od 1994 roku, gdzie od lat prowadzi 2 Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz realizując autorski program dydaktyczny, pełniąc równocześnie funkcję Kierownika.

Promotor prac doktorskich, ponad 70 prac magisterskich i 60 licencjackich, a także wielu pozostałych zrealizowanych na innych uczelniach wyższych, z którymi współpracuje. Laureat kilku nagród za wybitne osiągnięcia artystyczne i rozwój naukowy.
Prace studenckie jak i dyplomowe zrealizowane pod Jego kierunkiem wielokrotnie uzyskiwały nagrody i wyróżnienia w konkursach, a także otrzymywały Medal Rektora ASP jako najlepszy dyplom magisterski.


Architekt wnętrz, dydaktyk i twórca. Zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem wnętrz, zarówno prywatnych jak i użyteczności publicznej, a wiele realizacji było wielokrotnie publikowanych na łamach najlepszych branżowych wydawnictw. Równolegle zajmuje się rysunkiem, fotografią i grafiką cyfrową. W swoim dorobku twórczym posiada ponad 80 projektów i realizacji w kraju i za granicą. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych.


Nagrody:
  • I Nagroda Ministra Kultury i Sztuki na ogólnopolskiej wystawie „Dyplom 90/91” za najlepszy dyplom w dziedzinie architektury wnętrz- 1992
  • Nagroda III Stopnia Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki za osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktyce- 2010
  • Nagroda zespołowa Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki za udział w pracach Komisji ds. Regulaminów i Statutu- 2015
  • Nagroda Rektora Politechniki Białostockiej za Rozwój naukowy- 2019


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022