dr Sebastian Stankiewicz


ESTETYKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII POSTRZEGANIA

Filozof i historyk sztuki; okazjonalnie krytyk sztuki i kurator wystaw; wiceprezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Krakowie.
Autor książki Estetyka pragmatyczna – projekt otwarty (2012). Redaktor monografii Transacting Aesthetics (2015), Nie tylko kreacja… Dzieło sztuki jako narzędzie badawcze, XI tomu czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Arte et Educatione: (2016). Współredaktor tomu #Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej / #Heritage and response in contemporary art (2018, wraz z Ł. Murzynem, R. Solewskim i B. Stano).
Przetłumaczył na język polski:
R. Shusterman,Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki (2010, wraz z W. Małeckim),
A. Berleant, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka (2011).

Zainteresowania badawcze: ucieleśnienie, percepcja, widzenie i poznawczość w sztuce z punktu widzenia neuronauk i nauk kognitywnych, a także metodologia art based research.
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022