prof. Stanisław Hryń

I PRACOWNIA RZEŹBY


Stanisław Hryń urodzony w 1951 roku w Sanoku; artysta rzeźbiarz. W latach 1970 – 1975 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom w 1975 roku u prof. Antoniego Hajdeckiego. W 1975 roku rozpoczął pracę w I Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. W 1993 roku został mianowany na stanowisko profesora ASP.      W 2001 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 2003 roku związany również   z Krakowską Szkołą Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowska Akademia) gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych. Specjalizuje się w rzeźbie odlewanej w brązie, tworzy dzieła w obszarze rzeźby sakralnej oraz rzeźby kameralnej. Sam kreuje bohaterów swoich dzieł: “studiuje tłumy - stawia cokoły jednostkom.” Cechuje go niezależność artystyczna – własny styl, własny bohater i własne środki wyrazu. Wziął udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i zagranicą. Uczestniczył w plenerach i sympozjach międzynarodowych. Zorganizował wystawy indywidualne m.in. W Sanoku, Krakowie, Iserlohn, Bremen, Berlinie, Glashutte/Niemcy/, Nijmegen /Holandia/,

Zrealizował wiele rzeźb sakralnych, rzeźb monumentalnych i kameralnych dla inwestorów publicznych i prywatnych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Szwecji, Francji i USA. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Rzeźba, pt : "Kurtyna"


Gremia są dla mnie szczególnie interesujące. Gremia opiniotwórcze, ciała zbiorowe decyzyjne, a wśród nich indywidualiści, zdecydowani, konserwatyści, przywódcy,,, nonkonformiści, liderzy, ugodowcy, nieprzekonani, wątpiący, niezgłębieni.
Gremium to zbiorowość (mnogość) skonsolidowana paradygmatem okoliczności, w której się znalazła.

„Kurtyna”
To jedna z wielu prac podejmujących temat gremium. Za główne środki wyrazu przyjąłem:
·  gest, porozumienie bez słów
·  portret w ujęciu uniwersalnym, czyli gotowość akceptacji każdej sytuacj
·  zgodnie z moją filozofią obserwacji uważam, że portret uniwersalny i różnorodne akcesoria stroju o wiele lepiej oddają wspólnotę gremium niż odwrotny schemat, czyli zbiór portretów w organizacyjnym uniformie.

„Kurtyna”
opowiada o sztuce i wolności.
·  sztuka kontestująca rzeczywistość pozwala uchylić kurtynę niewoli.
·  jednym z fundamentów wolności jest sztuka, a artysta idący pod prąd ogółu staje się przywódcą (portret indywidualisty) przechodzącym przez kurtynę.
· oddzielenie, często towarzyszące niewoli, może okazać się łatwą do odchylenia kurtyną,             dla tych, którzy odważą się patrzeć z drugiej strony. Artysta widzący świat w odmienny sposób wskazuje drogę do duchowej niepodległości, bo przecież prawdziwa wolność musi zrodzić się najpierw w sercu.


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Humberta 3 31-121 Kraków
︎︎︎(+48) 12 632 13 31

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022