Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

ZE WSTĘPU: Głównym założeniem programu interdyscyplinarnych Międzyuczelnianych Warsztatów nOWA PrZE- STrZEŃ jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów przez realizowanie zainteresowań naukowych we współpracy z kierunkami pokrewnymi na różnych uczelniach, a równocześnie zainicjowanie integracji środo- wiska zawodowego połączonej z kształceniem umiejętności współpracy w zespołach branżowych.

W dniach 12–15 XI 2013 r. odbyły się już po raz piąty interdyscyplinarne warsztaty nOWA PrZESTrZEŃ z udziałem studentów z trzech krakowskich uczelni: Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Architektury Wnętrz), Politechniki Krakowskiej (Wydział Architektury) oraz uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Socjologii i Zakład Estetyki Instytutu filozofii). hasłem tegorocznych warsztatów była Transformacja lokalnej tożsamości, a podjęte działania obejmowały budynki dawnych hoteli forum, Cracovia i „szkieletora”, czyli nOT-u.

Przez całe cztery dni dziewięć interdyscyplinarnych zespołów zmagało się z twórczą realizacją własnych pomysłów na nową funkcję dla trzech krakowskich „pustostanów” wywodzących się z modernistycznej archi- tektury. Problemem do rozwiązania była nie tylko architektoniczna adaptacja, zaproponowanie nowych roz- wiązań formalnych, ale również „wyszukanie” niebanalnych propozycji na „życie po życiu”, jak również wypra- cowanie niestandardowych propozycji formalnych kształtujących przylegające do nich bezpośrednio otoczenie, ponowne publiczne jego użytkowanie, doświadczanie i odkrywanie przez mieszkańców wszystkich dziel- nic Krakowa, stworzenie nowych ponadlokalnych wartości społecznych, wspólnych przestrzeni do życia. „Człowiek zawsze rozwija swoją osobowość i wzrasta fizycznie w jakiejś rzeczywistości przestrzennej i społecznej. nie można więc oddzielać problemów społecznych od przestrzennych...”.

Każdy z zespołów projektowych po wylosowaniu obiektu – nie mając obciążeń zawodowych, ekonomicznych, zapominając o paradygmacie architektury, a czasami wręcz prawach fizyki – urzeczywistniał swoje wyobrażenia, dając odpowiedź na postawione problemy. W efekcie powstały wizje miasta, w którym studenci chcieliby mieszkać, uczyć się, pracować, ale nie w cieniu architektonicznych „trupów”. Uczestnicy warsztatów w swoich koncepcjach projektowych zmienili smutne realia i za każdym razem odkryli dla nas nową rzeczywistość o cechach kulturotwórczych, która łączy w sobie zagadnienia i problemy z zakresu architektury, socjologii, estetyki i filozofii. Owe wizualne reprezentacje będące efektami odbytych warsztatów uwzględniają istotną wartość, jaką stanowią przeprowadzone konsultacje społeczne. A to już nie jest wirtualny świat.

We wszystkich pracach projektowych wykonanych przez studentów zachowany został ślad przeszłości. Może to genius loci czy też magia tych miejsc, choć – jak powiedział na wykładzie wprowadzającym zaproszony gość, prof. Wojciech Kosiński z Politechniki Krakowskiej – „słowo magia nie przystoi nauce”.

Wypracowana przez ostatnie dwa lata innowacyjna metoda wspólnej pracy uwzględniająca różne perspektywy oglądu kilku dziedzin nauki i sztuki stała się platformą do dalszych działań mających na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na priorytetowe problemy związane z przestrzenią publiczną naszego miasta Krakowa.
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!