Informacje ogólne

Uchwała nr 37 rekrutacja 2017_18 – tekst jednolity

 

Konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury Wnętrz odbywać się będą w soboty w godzinach 10.00-14.00, w  terminach od 4 lutego do 13 maja 2017 roku w budynku wydziału na ul. Humberta 3

Szczegółowy harmonogram konsultacji na studia -terminy i dydaktycy – PLIK DOC.

 

studia stacjonarne I stopnia

aktualne informacje o rekrutacji – link do strony głównej ASP

studia stacjonarne II stopnia

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

studia niestacjonarne I stopnia

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

studia niestacjonarne II stopnia

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

Studia podyplomowe

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

 

UWAGA: DODATKOWY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Termin i miejsce składania dokumentów dodatkowego naboru (Arch.Wnętrz):

26 września – 7 października 2016 r. ,  Pon.– Pt.  godz. 10:00 – 14:00

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3

 

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego:

10 października 2016 r. godz. 13:00

 

Ogłoszenie wyników:

11 października 2016 r . godz. 14:00

 

Informujemy, że studia podyplomowe z zakresu „Projektowania Architektury Wnętrz” zostaną uruchomione jeśli liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny w pierwszym jak i dodatkowym naborze wyniesie łącznie co najmniej 12 osób.

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA UBIORU

Studia Podyplomowe
Limit przyjęć

12 – 20

Nabór na studia zostanie zawieszony, jeśli liczba kandydatów zakwalifikowanych  do postępowania wyniesie mniej niż 12.

Czas trwania studiów

4 semestry

Zajęcia –dwa zjazdy weekendowew miesiącu (piątki, soboty)

Postępowanie kwalifikacyjne – Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury i sztuki, ogólnych wiadomości związanych z projektowaniem ubioru, na temat zainteresowań, osiągnięć kandydata (8 pkt)- Rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac (prezentacja portfolio 7 pkt).Kandydat może łącznie otrzymać 15 punktów, egzamin uznaje się za zdany w momencie uzyskania min. 10 punktów.
Wymagane dokumenty – podanie/ankieta indywidualna (formularze dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej waw.asp.krakow.pl).- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu).- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu(oryginał do wglądu).- dwie fotografie o wymiarach 35x45mm (typu legitymacyjnego).Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl
Termin składania dokumentów

1-13 września 2016 r.,  Pon.– Pt.  godz. 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Humberta 3

tel. 12/6321331 w. 13

maleksander@asp.krakow.pl

Termin naboru

16 września 2016 r.

Miejsce naboru

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ASP im. J. Matejki w  Krakowie

ul. Humberta 3

Termin ogłoszenia list przyjętych 19 września 2016 r., godz. 14:00
Termin i miejsce konsultacji Informacje o konsultacjach ( zgłoszenia drogą mailową ) pyrkoszanna@gmail.com
Pliki do pobrania

Program studiów podyplom. proj. ubioru 2016-17

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osobowa: Pobierz PDF.

Ankieta osobowa: Pobierz DOC.

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU

PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Studia Podyplomowe
Limit przyjęć

limit przyjęć w dodatkowym naborze: 10 miejsc

dolny limit przyjęć w dodatkowym naborze: 4 miejsca

Nabór na studia zostanie zawieszony, jeśli liczba kandydatów zakwalifikowanych do postępowania w naborze dodatkowym wyniesie mniej niż 4 osoby. 

Czas trwania studiów

4 semestry

Zajęcia –dwa zjazdy weekendowe w miesiącu (piątki, soboty)

Postępowanie kwalifikacyjne – prezentacja prac lub założeń programowych uzasadniających wybór kandydata (punktacja 0-9 punktów)
– rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac lub programu, osiągnięć, zainteresowań i doświadczeń zawodowych kandydata (punktacja 0-6 punktów)
Kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów (egzamin uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 10 punktów).
Wymagane dokumenty – podanie/ankieta indywidualna (formularze dostępne w Sekretariacie bądź na stronie internetowej www.asp.krakow.pl)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki i Wydziałów Pedagogiki Artystycznej, Wydziałów Architektury Politechnik i innych szkół wyższych (oryginał do wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
– dwie fotografie o wymiarach 35×45 mm (typu legitymacyjnego)Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl
Termin składania dokumentów

 dodatkowy nabór: 26 września – 7 października 2016 r.,  godz. 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Humberta 3

tel. 12/6321331 w. 13

maleksander@asp.krakow.pl

Termin naboru

10 października  2016 r. godz. 13:00

Miejsce naboru

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ASP im. J. Matejki w  Krakowie

ul. Humberta 3

Termin ogłoszenia list  11 października 2016 r. godz. 14:00
Termin i miejsce konsultacji ____
Pliki do pobrania

Program studiów dla rozpoczynających studia w 2016-17

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osobowa: Pobierz PDF.

Ankieta osobowa: Pobierz DOC.