Informacje ogólne

Uchwała nr 37 rekrutacja 2017_18 – tekst jednolity

 

Konsultacje dla kandydatów na studia na Wydziale Architektury Wnętrz odbywać się będą w soboty w godzinach 10.00-14.00, w  terminach od 4 lutego do 13 maja 2017 roku w budynku wydziału na ul. Humberta 3

Szczegółowy harmonogram konsultacji na studia -terminy i dydaktycy – PLIK DOC.

 

studia stacjonarne I stopnia

aktualne informacje o rekrutacji – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6A do uchwały rekrutacyjnej nr 37/2016

 

 

Czas trwania studiów – 7 semestrów

Limit przyjęć – 29 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego:
Etap I – Przegląd i ocena prac kandydatów (punktacja: max 10 pkt, uzyskanie min 5 pkt za I etap warunkuje dopuszczenie kandydata do II etapu)
Etap II – Egzamin praktyczny (punktacja: max 120 pkt, warunkiem zaliczenia II etapu jest uzyskanie przez kandydata min 80 pkt)

 

Ważne terminy:
Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2017
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 6-8 czerwca 2017wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
(maturzyści 2017 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 5 lipca 2017 roku)

 

Egzamin:
Etap I – 13, 14, 16* czerwca 2017
Etap II – 21, 22, 23* czerwca 2017

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.
* termin uzależniony od liczby kandydatów

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz:
J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004
R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

Danuta Krawczyńska
tel. 12 632 13 31 w. 12
email: dkrawczynska@asp.krakow.pl

studia stacjonarne II stopnia

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6B do uchwały rekrutacyjnej nr 37/2016

 

Czas trwania studiów – 4 semestrów

Limit przyjęć – 29 osób

 

Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna

 

Ważne terminy:
Rejestracja online: 22 maja – 5 czerwca 2017
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 6-8 czerwca 2017wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
(dyplomanci 2017 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 5 lipca 2017 roku)
Egzamin: w dniu wyznaczonym między 26 a 30 czerwca 2017

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz
J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004
R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
stacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

Danuta Krawczyńska
tel. 12 632 13 31 w. 12
email: dkrawczynska@asp.krakow.pl

studia niestacjonarne I stopnia

09aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6C do uchwały rekrutacyjnej nr 37/2016

 

Czas trwania studiów – 7 semestrów

Limit przyjęć – 22 osób

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Przebieg egzaminu wstępnego – przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna

 

Ważne terminy:
Rejestracja online: 27 czerwca – 11 lipca 2017
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 12-13 lipca 2017wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
Egzamin: w dniach wyznaczonych między 17 a 19 lipca 2017

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz
J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004
R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

mgr Magdalena Aleksander
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: maleksander@asp.krakow.pl

 

 

studia niestacjonarne II stopnia

Aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6D do uchwały rekrutacyjnej nr 37/2016

 

Czas trwania studiów – 4 semestrów

Limit przyjęć – 22 osób

Dolny limit przyjęć – 8 osób

Przebieg egzaminu wstępnego – przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna

 

Ważne terminy:
Rejestracja online: 27 czerwca – 11 lipca 2017
Złożenie dokumentów w dziekanacie: 12-13 lipca 2017wykaz dokumentów – § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej
Egzamin: w dniach wyznaczonych między 17 a 19 lipca 2017

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz
J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004
R. Guidot, Design 1940–1990 wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje

Dane teleadresowe:
Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz
kierunek: architektura wnętrz
niestacjonarne, studia drugiego stopnia

ul. Humberta 3
31-121 Kraków
pokój nr 17

mgr Magdalena Aleksander
tel. 12 632 13 31 w. 13
email: maleksander@asp.krakow.pl

Studia podyplomowe

aktualne informacje dotyczące zasad rekrutacji  – link do strony głównej ASP

 

UWAGA: DODATKOWY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Termin i miejsce składania dokumentów dodatkowego naboru (Arch.Wnętrz):

26 września – 7 października 2016 r. ,  Pon.– Pt.  godz. 10:00 – 14:00

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Architektury Wnętrz, ul. Humberta 3

 

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego:

10 października 2016 r. godz. 13:00

 

Ogłoszenie wyników:

11 października 2016 r . godz. 14:00

 

Informujemy, że studia podyplomowe z zakresu „Projektowania Architektury Wnętrz” zostaną uruchomione jeśli liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin wstępny w pierwszym jak i dodatkowym naborze wyniesie łącznie co najmniej 12 osób.

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA UBIORU

Studia Podyplomowe
Limit przyjęć

12 – 20

Nabór na studia zostanie zawieszony, jeśli liczba kandydatów zakwalifikowanych  do postępowania wyniesie mniej niż 12.

Czas trwania studiów

4 semestry

Zajęcia –dwa zjazdy weekendowew miesiącu (piątki, soboty)

Postępowanie kwalifikacyjne – Sprawdzian wiedzy z zakresu kultury i sztuki, ogólnych wiadomości związanych z projektowaniem ubioru, na temat zainteresowań, osiągnięć kandydata (8 pkt)- Rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac (prezentacja portfolio 7 pkt).Kandydat może łącznie otrzymać 15 punktów, egzamin uznaje się za zdany w momencie uzyskania min. 10 punktów.
Wymagane dokumenty – podanie/ankieta indywidualna (formularze dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej waw.asp.krakow.pl).- kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego/drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu).- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu(oryginał do wglądu).- dwie fotografie o wymiarach 35x45mm (typu legitymacyjnego).Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl
Termin składania dokumentów

1-13 września 2016 r.,  Pon.– Pt.  godz. 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Humberta 3

tel. 12/6321331 w. 13

maleksander@asp.krakow.pl

Termin naboru

16 września 2016 r.

Miejsce naboru

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ASP im. J. Matejki w  Krakowie

ul. Humberta 3

Termin ogłoszenia list przyjętych 19 września 2016 r., godz. 14:00
Termin i miejsce konsultacji Informacje o konsultacjach ( zgłoszenia drogą mailową ) pyrkoszanna@gmail.com
Pliki do pobrania

Program studiów podyplom. proj. ubioru 2016-17

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osobowa: Pobierz PDF.

Ankieta osobowa: Pobierz DOC.

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU

PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Studia Podyplomowe
Limit przyjęć

limit przyjęć w dodatkowym naborze: 10 miejsc

dolny limit przyjęć w dodatkowym naborze: 4 miejsca

Nabór na studia zostanie zawieszony, jeśli liczba kandydatów zakwalifikowanych do postępowania w naborze dodatkowym wyniesie mniej niż 4 osoby. 

Czas trwania studiów

4 semestry

Zajęcia –dwa zjazdy weekendowe w miesiącu (piątki, soboty)

Postępowanie kwalifikacyjne – prezentacja prac lub założeń programowych uzasadniających wybór kandydata (punktacja 0-9 punktów)
– rozmowa kwalifikacyjna na temat przedstawionych prac lub programu, osiągnięć, zainteresowań i doświadczeń zawodowych kandydata (punktacja 0-6 punktów)
Kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów (egzamin uznaje się za zdany, gdy kandydat uzyska minimum 10 punktów).
Wymagane dokumenty – podanie/ankieta indywidualna (formularze dostępne w Sekretariacie bądź na stronie internetowej www.asp.krakow.pl)
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Sztuk Pięknych, Wydziałów Sztuki i Wydziałów Pedagogiki Artystycznej, Wydziałów Architektury Politechnik i innych szkół wyższych (oryginał do wglądu)
– kserokopia dowodu osobistego/paszportu (oryginał do wglądu)
– dwie fotografie o wymiarach 35×45 mm (typu legitymacyjnego)Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP znajdują się w zakładce „rekrutacja cudzoziemców” na stronie internetowej www.asp.krakow.pl
Termin składania dokumentów

 dodatkowy nabór: 26 września – 7 października 2016 r.,  godz. 10:00 – 14:00

Miejsce składania dokumentów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

Sekretariat Studiów Podyplomowych

ul. Humberta 3

tel. 12/6321331 w. 13

maleksander@asp.krakow.pl

Termin naboru

10 października  2016 r. godz. 13:00

Miejsce naboru

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ASP im. J. Matejki w  Krakowie

ul. Humberta 3

Termin ogłoszenia list  11 października 2016 r. godz. 14:00
Termin i miejsce konsultacji ____
Pliki do pobrania

Program studiów dla rozpoczynających studia w 2016-17

Zarządzenie nr 44 odpłatność za studia podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych_2013.10.01_tekst jednolity

Ankieta osobowa: Pobierz PDF.

Ankieta osobowa: Pobierz DOC.