cheap oem software

nowa specjalność: PROJEKTOWANIE UBIORU

»
«

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki dofinansowaniu
projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ z Funduszy Europejskich na Wydziale Architektury Wnętrz powstaje nowa specjalność: PROJEKTOWANIE UBIORU.

Projekt POWER to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł projektu: Zawód: projektant ubioru. Realizacja programu
kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i
społeczeństwa.

Rekrutacja na I r. II st. zainteresowanych nową specjalnością
studentów na Wydziale Architektury Wnętrz, na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się w czerwcu. Więcej informacji opublikujemy w lutym na stronie WAW i na Facebooku.