prof. dr hab. Marek Błażucki Ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP, gdzie w 1996 obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski opracowany w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz pod kierunkiem prof. Barbary Borkowskiej-Larysz, wraz z aneksem wykonanym w II Pracowni Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz pod kierunkiem prof. Jerzego Swałtka.


Od 1996 roku związany z macierzystym Wydziałem, gdzie obecnie Prowadzi II Pracownię Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz, realizując autorski program dydaktyczny. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Kierownika Katedry Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz, a w 2020 roku objął funkcję Dziekana.
Równolegle w Bielskiej Wyższej Szkole im. Józefa Tyszkiewicza prowadzi dyplomującą Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz.


Dydaktyk, praktyk, jego aktywność zawodowa obejmuje projektowanie wnętrz, grafiki użytkowej oraz mebli. Pod szyldem autorskiej pracowni B&B Design zrealizował kompleksowo ponad 200 projektów z zakresu wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej a także przestrzeni wystawienniczych. Laureat konkursów, zdobywca nagród i wyróżnień, juror w konkursach studenckich, uczestnik kilkunastu wystaw o designie, promotor dyplomów magisterskich i licencjackich. Współtwórca i założyciel marki meblowej Bozzetti, autor kilkunastu zastrzeżonych wzorów wdrożonych do produkcji.


Wiedza praktyczna nabywana w systematycznie prowadzonym twórczym akcie projektowym ze wszystkimi konsekwencjami płynącymi z obserwacji i czynnego uczestniczenia w procesie realizacji, wzbogacona o wnioski płynące z analizy własnych poczynań, jest odpowiednią drogą nabywania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działań dydaktycznych w zakresie projektowania. Skala, zakres i różnorodność opracowywanych tematów, złożoność sytuacji i kontekstów projektowych napotykanych w działaniach własnych, buduje warsztat i paletę praktycznych doświadczeń odpowiedni do swobodnego przechodzenia w proces kreacji, a także przekazywania wiedzy i kształtowania twórczej osobowości Studentów.Za podstawowe narzędzia pracy projektanta uważa ołówek i kartkę papieru.

  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022