PODSTAWY BUDOWNICTWA,
KONSTRUKCJE BUDOWLANE,
BUDOWNICTWO

dr hab. inż. arch. Magdalena Celadyn, prof. ASPProjekty wykonywane przez studentów I stopnia w Katedrze Nauki i sztuki Projektowania na Wydziale Architektury Wnętrz z przedmiotów obligatoryjnychPostawy budownictwa, Konstrukcje budowlane oraz Budownictwo służą doskonaleniu przez studentów wiedzy z zakresu metodyki projektowania architektoniczno-budowlanego, zdobywaniu umiejętności opracowania dokumentacji projektowej architektonicznej w fazie budowlanej zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych. Rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych, budowlanych i materiałowych związanych z kształtowaniem wnętrza architektonicznego i jego komponentów strukturalnych i uzupełniających zgodnie z programem funkcjonalno-przestrzennym. obejmującego zagadnienia funkcjonalne i strukturalne komponentów budowlanych z uwzględnieniem podstaw fizyki budowli, poprzez problemy mechaniki budowli, w tym zasady statyki elementarnej, wytrzymałości materiałowej i technologii budowlanych wpływających na właściwy dobór i kształtowanie i elementów konstrukcyjnych, aż do rozwiazywania problemów funkcjonalnych i technicznych związanych z kształtowania detalu architektonicznego struktur przestrzennych.
Podstawy budownictwa_I st._1rok_S
Temat:
Modernizacja i przebudowa istniejacego lokalu miszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zastosowanie konstrukcji stalowych cienkoprzekrojowych w ksztaltowaniu nowych wielofunkcyjnych wewnetrznych przegrod.

Patrycja Krzanowska
Dagmara Jedrychowska, Aleksandra Kotyła, Aleksandra Gierszewska
Ewelina Biskup, Ewa Polak, Magdalena Swidnicka

Paulina Bednarz, Alicja Majos
Konstrukcje budowlane_I st._2rok_S
Temat:
Wielofunkcyjna struktura przestrzenna w pomieszczeniu przeznaczonym na  galerie wystawienniczą, oraz pracownie z aneksem mieszkalnym. Kostrukcja drewniana.

Magdalena Jankowska
Daniel Wojsz
Aleksandra Gryglak

Temat:
Schody wewnętrzne ogólnodostępne wraz ze strukturą przekrycia hali wystawienniczej.
Konstrukcja stalowa.

Dagmara Jarzyńska, Anna Kurdziel, Anita Nowak
Magdalena Kędzior, Urszula Kraszewska, Kacper Góra
Sylwia Tokarz, Aleksandra Madej, Konrad Porębski
Emilia Lembicz, Magdalena Swidnicka, Daria Wyrębska
Karolina Wasiluk, Dominika Suchy, Liliana Alrae

Budownictwo_I st._3rok_S
Temat: Adaptacja istniejącego lokalu usługowego na cele przestrzeni biurowej w modelu open space.
Daniel Wojsz


Temat: Adaptacja istniejącego lokalu usługowego na cele przestrzeni biurowej typu co-working.
Karyna Milchina
Patrycja Krzanowska


Temat: Przestrzeń studialna - adaptacja pomieszczeń w modernizowanym budynku uczelni wyższej na sale umożliwiającą indywidualna prace projektową, konsultacje i nieformalne spotkania studentów.

Barbara Bachta, Julia Bugajska, Natalia Jakubowska
Aleksandra Bosak, Magdalena Filus
Sylwia Tokarz, Konrad Porębski


Konstrucje budowlane Ist. 2rok, rok akademicki 2023
Anastasyia Matsiuk, Palina Charkasava,Patrycja  Molska
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022