Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

ㅁ Projektowanie Wnętrz  ㅠ Projektowanie Mebli
ㅌ Projektowanie  Ekspozycji  ㅜ Sztuka Projektowania
ㅗ Sztuki Piękne  ㅛ  Nowe Media ㄷ Projektowanie Ubioru
ㄴ Laboratoria  ㄱ Warsztaty

Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

INTENSYWNE SPECJALISTYCZNE WARSZTATY PROJEKTOWE 2019-2022 PROGRAM EKSPERTPROGRAM EKSPERT stanowi nową propozycję programową dla studentów o szczególnej aktywności i dobrych wynikach w studiach. Głównym i podstawowym celem jest wprowadzenie niezbędnych zmian programowych umożliwiających dynamiczną zmianę studiów projektowych opartych na projektowaniu struktur przestrzennych w ujęciu modelowym (poprzez budowanie przestrzennych modeli redukcyjnych), na rzeczywiste studyjne modelowanie przestrzennych struktur i obiektów wystawienniczych, w dziedzinie unikatowych rozwiązań wystawienniczych, o skali zbliżonej do rzeczywistej. Program dedykowany jest studentom Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Dla zrealizowania PROGRAMU EKSPERT – przygotowano program odrębnych zajęć dydaktycznych i warsztatowych, na studiach stacjonarnych, zorganizowanych w postaci czterech ścieżek studiowania.

ŚCIEŻKA 1
warsztaty 2-semestralne dla studiów I stopnia
III rok: V i IV sem. – grupa 6 studentów

ŚCIEŻKA 2
warsztaty 5-semestralne dla studiów I stopnia
zakończone dyplomem licencjackim
III, IV, V, VI, VII sem. – grupa 6 studentów

ŚCIEŻKA 3
warsztaty 2-semestralne dla studiów II stopnia
I i II sem. – grupa 6 studentów

ŚCIEŻKA 4
warsztaty 3-semestralne dla studiów II stopnia
zakończone dyplomem magisterskim
I, II, III sem. – grupa 6 studentówPodział zajęć:

  1. zajęcia pracowniane: realizacja zadań projektowych (główny temat projektowy pod kierunkiem prowadzącego (pod kierunkiem profesora lub samodzielnego pracownika naukowo dydaktycznego, lub innej upoważnionej osoby); zakłada się udział ekspertów w korektach i omówieniach projektów;

  2. zajęcia z udziałem ekspertów: szkolenia, wykłady, wizyty w studiach projektowych, laboratoriach wdrożeniowych i badawczych, pracowniach realizacyjnych;
    przedmioty projektowe (drugi przedmiot projektowy pod kierunkiem doktora, magistra lub innej osoby upoważnionej),

  3. zajęcia laboratoryjne: szkolenie w zakresie przestrzennego modelowania z użyciem komputera oraz druku cyfrowego, w wydziałowych laboratoriach, prace wykonawcze w laboratorium modeli i makiet,

  4. obowiązkowy staż (120 godzin, 40 godzin/tydzień, łącznie trzy tygodnie), w instytucjach badawczych, wdrożeniowych, zakładach produkcyjnych odpowiednich dziedzin oraz instytucja kultury.Rekrutacja na studia w ramach Programu Ekspert odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń zainteresowanych.
Kryteriami rekrutacji są:
– ogólna średnia ocen za I rok studiów 4, 5;
– ocena przedstawionego listu motywacyjnego;
– ocena portfolio (wersja elektroniczna) prezentującego zainteresowania kandydata;
– wskazanie jednej z trzech pracowni projektowej (obowiązują limity przyjęć).
Termin rekrutacji: 30 września i 1 października 2019 r., w godzinach 10.00 – 13.00, w sali 26.Dla każdego uczestnika zajęć warsztatowych „Programu Ekspert” przewidziany jest Bonus Realizacyjny. BONUS REALIZACYJNY jest to zapomoga finansowa dla realizacji projektu w normalnej skali (nieredukcyjnej), według projektu studenta, wysoko ocenionego przez kolegium w składzie: prowadzący pierwszy przedmiot projektowy, prowadzący drugi przedmiot projektowy i eksperci poszczególnych dziedzin. Bonus dotyczy tylko zakupu usługi wykonawczej (której nie można wykonać na wydziale), wykonanego projektu, w całości lub jego części, zakupu materiałów, którymi wydział nie dysponuje, do wysokości 5000 zł.


I Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
prof. dr hab. Jacek Cupryś

II Pracownia Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych
prof. dr hab. Jacek Siwczyński

Pracownia Scenografii Przestrzeni Publicznych i Mediów
dr hab. Marek Braun prof. ASP
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.  
® 2020 Piotrek SrebroMark
 #interior  #design  #intuicja  #informacja  #inspiracja  #intermedia  #online  #technika  #inżynieria  #marketing  #signin  #badania  #odmiana  #internet  #implementacja  #indeks  #login  #instalacja  #projektowanie  #incepcja  #rozwiązania  #business  #definicja  #inteligentne  #joinus!