dr Tomasz Westrych ad.Artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, dydaktyk. Absolwent Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, adiunkt w I Pracowni Rzeźby Wydziału Architektury Wnętrz.   

Jego poszukiwania artystyczno– badawcze są związane z pozyskiwaniem i recyklingowaniem papieru. Ma na myśli, tę przestrzeń we własnej świadomości otwartą na eksperyment, o proces poszukiwań bio- struktury i uwarunkowań konstrukcyjnych masy papierowej i samego papieru. W efekcie dotyka prawdy o fizycznym kształcie formy rzeźbiarskiej. Z reguły twórca pracuje na treściach, przekazujących uczucia, wrażliwość, na to co go otacza. Swoim rzeźbom, a pracuje w cyklach - nadaje tytuły, zakorzenione w szeroko pojętej kulturze łacińskiej. Serią prac próbuje się przyłączyć do dyskusji o nurtujących kwestiach bytu, o dysproporcji i znużeniu codziennością. Głęboki kryzys należy traktować, jako szansę odrodzenia się i nieszablonowej postawy. Na jednej z wystaw z 2020 roku, noszącej tytuł Discidium, co tłumaczyć należy jako Rozstanie autor mentalnie podsumowuje doświadczenia, rozliczając się przy pomocy oryginalnych form rzeźbiarskich. W twórczości inspiruje się poezją, obrazem filmowym, tworzy na ich podstawie notatki i szkicuje pomysły. Doświadcza tego i realizuje kompozycje poszczególnych prac, tworzy ich strukturę i treści, które celową deformacją prowokują odbiorcę do refleksji. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Czerpalników i Artystów Papieru ( IAPMA ).

Od 2020 roku pełni oficjalnie funkcję kuratora wydziałowej Galerii Sztuki Strefa, gdzie odpowiada za całokształt działań,  kierunek dalszego rozwoju oraz program artystyczny wystaw.


︎︎︎ Signum Temporis
︎︎︎ instagram/studio_westrych 
︎ Discidium

  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022