mgr Dawid Królicki as.

2 PRACOWNIA RZEŹBYUrodzony w 1994 w Krośnie, gdzie ukończył Liceum Plastyczne.
Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracę magisterską zrealizował pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusza Salwińskiego. Praca dyplomowa została nagrodzona medalem im. Jerzego Bandury za wyróżniający się dyplom oraz zaprezentowana na corocznej wystawie najlepszych dyplomów ASP 2019 w Pałacu Sztuki.
Od 2019 zatrudniony na stanowisku asystenta w 2 Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz, dodatkowo prowadzi zajęcia z przedmiotu Rzeźba na studiach niestacjonarnych. Bierze udział w wystawach i sympozjach. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem oraz sztuką tatuażu.


W mojej twórczości skupiam się na rzeźbie i rysunku. Te różne środki wyrazu przez swoją odmienność pozwalają mi jako artyście na eksperymenty z różną formą ekspresji.
W procesie rzeźbienia staram się „słuchać” danego tworzywa tak aby końcowy obiekt podkreślał jego naturę a zrozumienie biologicznych struktur materiału umożliwia zapanowanie nad przypadkiem, który wzbogaca ostateczną formę obiektu.
W rysunku zaś biel i cisz kartki uspokaja. Pozwala wyczyścić swój umysł ze zbędnych, dręczących myśli i całkowicie mnie pochłania. Zależy mi na klarownej, jasnej wypowiedzi, przestrzeni, czystości i delikatności form a wrażeniowość moich rysunków pozwala mi na częste niedopowiedzenia co otwiera drogę sugestii oraz wolnej interpretacji.


Najważniejsze wystawy:
  • 2020 r. indywidualna wystawa Przestrzeń kreowana w Galerii inAW na Wydziale Architektury Wnętrz ASP
  • 2019 r. Udział w ogólnopolskiej wystawie pt.: Przestrzeń znaczeń w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI.
  • 2019 r. Nagroda w postaci medalu im. Jerzego Bandury za wyróżniający się dyplom oraz udział w wystawie zbiorowej Najlepszych Dyplomów ASP w Pałacu Sztuki w Krakowie.
  • 2018 r. Udział w międzynarodowym sympozjum rzeźby w kamieniu Baltic Stone Symposium organizowanym przez Saimaa University of Applicated Sciences w Finlandii.
  • 2017 r. Udział w międzynarodowym sympozjum pt.: Biotechnologia organizowanym w ramach Międzynarodowej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej – Orońsko 2017.
  • 2017 r. Udział w wystawie na międzynarodowych Targach Poznańskich STONE
  • 2017 r. Udział w międzynarodowym sympozjum rzeźby w kamieniu pt.: Initium w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.︎︎︎ instagram.com/drudyyd
︎︎︎ instagram.com/drudyyd_tattoo Abstrakcje
BigBang
D-star
Ekspozom
Figuracje
Konwulsja
Kosmogonia
Między realnością obiektu a iluzją przestrzeni
Modyfikować︎︎︎Wystawa Przestrzeń kreowana
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022