I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZZasadą programową I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz jest otwarcie na dialog, pojmowany jako ciągle na nowo podejmowana interpretacja relacyjnego środowiska, skupiającego kontekst, przestrzeń/przedmiot i samego badacza/twórcę. Projektowanie miejsc i przestrzeni jest procesem wielowątkowym, którego typowo usystematyzowana z założenia struktura staje się coraz bardziej elastyczna i inkluzywna.
Metody kształcenia – projektowanie procesu projektowania – przyjęte w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz są symulacją pola negocjacji pomiędzy ludźmi a dynamicznie zmieniającym się środowiskiem. Wykształcenie kompetencji twórczych wymaga w naszym przekonaniu jednoczesnego współdziałania i angażowania wielu aktywnych czynników poddawanych wielokrotnym rekonfiguracjom w celu skutecznego rozwiązywania problemów.

Projektowanie miejsc i przestrzeni jest nierozłączne z dyskursem teoretycznym – słowa i obrazy nawarstwiają się, łączą w rizomatycznej sieci, stając się zapisem intertekstualnym – nieustannie odnawiającym się tekstem włączającym coraz to nowe narracje. Badawcza ścieżka projektowa realizowana w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz jest poruszaniem się w strefach „pomiędzy” - kieruje uwagę na obrzeża kulturowo przyjętych opozycji, ku krawędziom pojęć i słów, wnętrza i zewnętrza. Wymaga wielokrotnego przechodzenia krętej drogi od konkretu do abstrakcji, od pojęć do ich prawdopodobnych odniesień, od zaprzeczania do akceptacji, od intuicyjnych przeczuć do definiowania.

Złożone, wieloaspektowe metody kształcenia wyzwalają kreatywność, prowokują do określania własnej postawy wobec Drugiego, wobec środowiska i wobec świata. W wyniku złożonych działań powstaje przestrzeń wielowartościowa o nieskończonej liczbie powiązań i przenikań w obrębie zakreślanych terytoriów – domu, miasta, krajobrazu.

Proces realizacji zadań o szerokim zakresie problemowym, włączającym tematykę konkursów, obejmuje szkice koncepcyjne, opisy, prezentacje, modele cyfrowe i modele rzeczywiste ujawniające inne niż w przedstawieniu graficznym właściwości struktur i materii, w istotny sposób wzbogacające zapis wielowymiarowej przestrzeni. W ramach działalności artystyczno-badawczej realizowane są instalacje artystyczne prezentowane podczas wystaw i innych wydarzeń kulturalnych.︎︎
prof. Elżbieta Pakuła-Kwak,
dr Joanna Łapińska ad.


prof. Elżbieta Pakuła-Kwak dr Joanna Łapińska ad.Dyplom licencjacki 2022
studia stacjonarne
Weronika Majewska


"Centrum spotkań przy szpitalu im. Józefa Babińskiego"
Dyplom licencjacki 2022
studia stacjonarne
Aleksandra Zima


"Oddychalnia w Synagodze Nowomiejskiej w Dębicy"Dyplom licencjacki 2022
studia stacjonarne
Natalia Kuś


"Eko-port przy Jeżynowej. Centrum edukacji ekologicznej"
Dyplom licencjacki 2022
studia stacjonarne


Katarzyna Jasińska"Światło i mrok. Przestrzeń działań artystycznych"

Dyplom magisterski 2021
studia stacjonarne


Weronika Blitek


„Estetyka nietrwałości”
„Na granicy cienia - miejsce nietrwałe, niewypowiedziane i ukryte”

Dyplom magisterski 2021
studia stacjonarneMałgorzata Moskal


„Światło - materia - przestrzeń”
„Villa dell'arte”
Dyplom magisterski 2021
studia stacjonarne


Magdalena Stolarz 


„Przyjazne zamieszkiwanie”
„Przyjazny hotel w nieprzyjaznym środowisku”
Dyplom licencjacki 2021
studia stacjonarne


Natalia Hudzik


"Krzyczeć w ciszy. Miejsce spotkań Głuchych przy ruinach Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe"Dyplom licencjacki 2021
studia stacjonarne


Weronika Środa


"Dom mieszkalny w Bielsku-Białej"
Dyplom licencjacki 2021
studia stacjonarneKatarzyna Kijowska"Podróże wewnętrzne. Miejsce wymiany marzeń i doświadczeń podróżniczych"


2021
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Weronika Majewska


"Wysokie loty. Przestrzeń edukacji artystycznej dla widzących, słabowidzących i niewidomych"

Nagroda Dziekana w Konkursie WYSOKIE LOTY im. Jana Wnęka z Odporyszowa


Dyplom magisterski 2020
studia stacjonarne


Klaudia Dębska„Kształtowanie środowisk kulturotwórczych”
„Miejsce spotkań przy Dworku Białoprądnickim”
Dyplom magisterski 2020
studia niestacjonarne


Iryna Iliushyna


"Przestrzeń dla sztuki - poza muzeum - inne miejsca"
"Miejsce działań artystycznych - otoczenie Pałacu Szembeków"
2020
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Aleksandra Basa"Hol wejściowy w budynku biurowym High 5ive, ul. Pawia, Kraków"

 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki jako inspiracji dla projektu w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska2020
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Klaudia Bugajska"Galeria w parku"

 • Nagroda za najlepszą aranżację wnętrza - firmy T3 Atelier w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Architektury PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska2020
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Natalia Hudzik


"Przestrzeń wejściowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu"

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza - lampa firmy Fagerhult w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
2020
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Weronika Baran"Adaptacja opuszczonej fabryki filcu. Kazimierz Malewicz - Architektony i planity"

Wyróżnienie specjalne Wiceprzewodniczącej Jury w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
2020
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Aleksandra Basa


"Plastic Madness"

 • Wyróżnienie "Architektura & Biznes" w konkursie "The Future is Now!" na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie

 • Projekt nominowany do Nagrody publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
2020
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Monika Mosiołek


"Water Algue House"

 • Wyróżnienie Nicolò Ceccarelli, Università degli Studi di Sassari, Włochy – w konkursie "The Future is Now!" na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
 • Projekt nominowany do Nagrody publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie2020
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Weronika Blitek


"Research-experimental Park"

Nagroda publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie


2020

Weronika Baran, Aleksandra Basa, Weronika Blitek, Magdalena Czuj, Natalia Hudzik, Katarzyna Jasińska, Katarzyna Kijowska, Natalia Kuś, Weronika Majewska, Monika Mosiołek, Anna Panasiewicz, Magdalena Stolarz

Film: Klaudia Dębska i Magdalena Stolarz
Muzyka: Paweł CzarakcziewImagine a Better Future. The Moon Over the Lake of Meanings (Interdyscyplinarni_PL_inAW)

Współpraca WAW ASP im. J. Matejki w Krakowie i AM w Krakowie 

Kuratorzy projektu artystycznego:

 • Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: prof. dr hab. Elżbieta Pakuła-Kwak, dr Joanna Łapińska
 • Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie: prof. dr hab. Zdzisław Łapiński


Tytuł zdarzenia: Imagine a Better Future. The Moon Over the Lake of Meanings wskazuje obszar badawczy, w którym uczestnik będący jednocześnie twórcą dzieła i jego interpretatorem kreuje własne „szkatułki znaczeń”, nowe płaszczyzny kulturowych odniesień, poruszając się w sieci wzajemnych przenikań idei i artefaktów, tekstów i obrazów, subiektywnych i intersubiektywnych odczuć i wiedzy. Płynne, nieostre granice wyimaginowanej przestrzeni wyznaczają stworzone na użytek projektu modele „księżyca” i „jeziora” kryjącego w sobie labirynt – fizyczny i metaforyczny. W sferze „pomiędzy” pojawiają się wizualizacje myśli, wyobrażeń, wspomnień, snów, symboli, reinterpretacje znaków kulturowych, również z odległych kultur. Wokół tematu VI Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz „In (the) Future. Perspektywa sztuki przestrzeni”, w określonym miejscu – przestrzeń architektoniczna MOSu, i czasie – marzec 2020 skupione zostały osobiste wypowiedzi uczestników zdarzenia (studenci WAW ASP i WI AM w Krakowie). Stworzony w formie artystycznej multidyscyplinarnej instalacji kolażowy wycinek przestrzeni z ideą zamieszkiwania tu i teraz lub – gdzieś i kiedyś stwarza pole interpretacyjne do dalszych transfiguracji i projekcji. Intertekstualny charakter dzieła (modele, filmy, fotografie, zapiski, muzyka) stymuluje nieszablonowe interpretacje, innowacyjne myślenie o przestrzeni człowieka – Imagine a better future… 

Wypowiedzi autorek instalacji:
Przestrzeń znaczeń, w której następuje projekcja symboli przeszłości na przyszłość projektowania wnętrz, zbudowana jest z sześciu „podprzestrzeni”. Operują one współczesnymi właściwościami rzeczywistego wnętrza, stając się jednocześnie metaforą zapętlającego się czasu.

 • Czerwień rozumiana jako egoizm, a niebieski jako kreatywność.
 • Kruk jest zwiastunem wojny i kłótni.
 • Żyrafa, będąca ssakiem o największym sercu, jest alegorią świata uczuciowego.
 • Skrzynia oznaczą wielką niewiadomą.
 • Buty w śnie zapowiadają daleką podróż.
 • W książce ukryte są historie i sekrety.
(Natalia Hudzik)
 

Głównym założeniem mojego projektu było wykreowanie przestrzeni podejmującej trudne tematy problemów ekologicznych oraz zmian klimatycznych - przestrzeni będącej wyobrażeniem lepszej przyszłości (Better Future). Obiekt został podzielony na sześć stref odpowiadającym sześciu problemom, które dotykają nas wszystkich, jakimi są: globalne ocieplenie, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, brak przestrzeni zielonych, mało źródeł energii odnawialnej oraz szkodliwy hałas. Futurystyczne moduły umieszczone na różnorodnych poziomach stanowią jezioro znaczeń (Lake of Meanings), w którym zawarte zostały moje idee lepszej przyszłości (Better Future). Geometryczne podziały wewnątrz stref nawiązują do zainspirowanej gwiazdozbiorami instalacji księżyca (The Moon), integrując ze sobą dwie przestrzenie.
(Weronika Blitek)

Forma kuli nawiązuje do nieprzerwanego ruchu i zmienności. Podobnie jak obracające się słońce pokonuje nieskończoną drogę. Wszystkie elementy znajdujące się w równej odległości od środka symbolizują harmonię i doskonałość. Figura ta obrazuje zatem wciąż odnawiające się życie, dając nadzieję na rozwiązanie problemu ekologicznego. Zieleń znajdująca się w centrum to zapowiedź nowego początku dla Ziemi, oznaka szczęśliwej przyszłości w bliskości z naturą.
(Aleksandra Basa, Monika Mosiołek)

Projekt “Dźwięki lasu” to koncept apokaliptycznej wizji przyszłości, gdzie lasy wyginą, a projektanci będą poszukiwać substytutu natury, czyli pierwotnego środowiska ludzi; to powrót do źródeł z wykorzystaniem nowych technologii, które staną się nieodłączną częścią ludzkiej rzeczywistości.
(Natalia Kuś)

Inspiracją do stworzenia formy było wspomnienie z dzieciństwa - rodzinny dom i zapach stołu zastawionego produktami z własnego ogródka. Odzwierciedleniem tej retrospekcji jest struktura szklarni ze stołem i krzesłami w jej wnętrzu. Stworzony obraz prezentuje przyszłość zamieszkiwania w samowystarczalnym "zielonym" domu.
(Aleksandra Basa)
 
Opuszczona fabryka filcu jako „wolna tkanka miejska” zaadaptowana w celu przeprowadzania badań i obserwacji nad zmianami klimatycznymi zachodzącymi na Ziemi.

Główną rolę w budynku odgrywa transparentny dach o dynamicznej strukturze, która silnie wchodzi w relacje z wnętrzem fabryki. Forma dachu pozwala na odczuwanie wpadających promieni słonecznych i ich zmienności.
(Weronika Baran)

„Przyszłość należy do wyobraźni” – Albert Einstein.
(Monika Mosiołek)

Graffiti na ścianie opuszczonej fabryki przez lata zbierało fluidy po pozostałościach dawnego przetwórstwa siarki. Ślad ten stworzony z ogromu przestrzennych siatek rozrósł się poza skalę fabryki, docierając do skali uniwersum. Ostatecznie przepełniony ludzkimi uczuciami i doświadczeniami dojrzały „wytwór” stał się nową przestrzenią do przyszłego zamieszkania.
(Katarzyna Kijowska)

Projekt powstał w nawiązaniu do szerzącego się w ostatnich latach wzrostu liczby ludności. Sytuacja ta będzie wymagać od nas podjęcia kroków usprawniających środowisko, w którym żyjemy i stworzenia warunków na przyszłość. Stąd w moim projekcie pojawia się szereg budynków umieszczonych blisko siebie. Odbijająca się w jeziorze znaczeń struktura jeszcze dosadniej wskazuje na problem przeludnienia, do którego będziemy musieli się dostosować w najbliższej przyszłości. Pojawienie się jeziora (lake of meanings) symbolizuje powrót do pierwotnego modelu osad kompleksowo zakładanych w pobliżu życiodajnej wody.
(Anna Panasiewicz)

Rozwój technologiczny prowadzi do zmiany wartości każdego aspektu współczesności, szczególnie dotyczy to rzeczy codziennego użytku i najbliższego otoczenia takiego jak przestrzeń domu czy środowisko pracy.
Ciągłe zmiany w codziennym życiu prowadzą do rewolucji w funkcjonowaniu człowieka w stosunku do danej przestrzeni.
Projektowanie przestrzeni eksperymentalnych pozwala na przybliżenie nadchodzących zmian i poddanie ich pod opinię odbiorcy, który już teraz może decydować o przyszłości.
(Weronika Majewska)
 
Przestrzeń przyszłości to przestrzeń otwarta, a zarazem zamknięta - społeczna i indywidualna, podatna na zmiany, ale stabilna. Odbija osobowość, jednocześnie dbając o prywatność jednostki. Daje poczucie swobody przebywania we własnym świecie - obszarze myśli, wyobrażeń, oczekiwań.
(Katarzyna Jasińska)                                                        


Listopad 2019
Rynek Główny 7, Kraków


Krajobraz miasta – przenikania. Intertekstualne działania projektowe we wnętrzach otwartych i zamkniętych z cyklu niewidzialne_niewiarygodne_idealne - miasto_dom_krajobraz. Otwarte / zamknięte - obiekt znaczący w przestrzeni miejskiej. The Moon over the Lake of Meanings


Projekt artystyczny powstały podczas warsztatów prowadzonych przez I Pracownię Projektowania Architektury WnętrzDyplom magisterski 2019
studia stacjonarne

„...”
"Strefa kreatywna na Szlaku techniki w Katowicach"


Anetta Sala
2019


Miasto wyobrażone / dom idealny
w oparciu o Niewidzialne miasta Italo Calvino

Miasto wyobrażone / dom idealny

W ramach zadania badawczego „Krajobraz miasta – przenikania” w semestrze letnim 2018/2019 r. odbyły się warsztaty studentek I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz Wydziału Architektury Wnętrz i uczestniczek Środowiskowych Studiów Doktoranckich* ASP w Krakowie „Miasto wyobrażone / dom idealny w oparciu o Niewidzialne miasta Italo Calvino” w ramach Mocy Muzeów - Projekt Cracovia #inadreamcracovia zakończone wystawą w Hotelu Cracovia 17-26 V 2019. Badane były indywidualne asocjacje przedmiotu, przestrzeni i słowa (w oparciu o tekst Niewidzialne miasta Italo Calvino) tworzące zapis intertekstualny.


2018

Warsztaty „otwarte/zamknięte – obiekt znaczący w przestrzeni miejskiej” z cyklu niewidzialne_niewiarygodne_idealne – miasto_dom_krajobraz odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Konfrontacja osobistych i zespołowych narracji z realnym miejscem miała miejsce w trakcie realizacji instalacji „Pomarańczowy deszcz / zbieramy się razem” w podwórzu kamienicy Rynek Główny 7 w Krakowie, na którą składał się padający nieustannie ze stalowych chmur odbijających fragmentarycznie zabytkową strukturę refleksyjny pomarańczowy deszcz, który utworzył ramę dla znaku umieszczonego na odbijającej powierzchni, powielającej zniekształconą rzeczywistość.
W warsztatach udział wzięły:

Angelika Leś
Karolina Łubkowska
Paulina Pasztaleniec
Dominika Sokół
Magdalena Jankowska
Magdalena Krzyżak
Klaudia Dębska
Magdalena Stolarz
Joanna Olech – uczestniczka Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie
Dyplom magisterski 2018
studia stacjonarne


„...”
"Mitosfera. Przestrzeń ożywiona - otoczenie ruin cerkwi w Kniaziach k. Lubyczy Królewskiej"

Agnieszka Wereska

Wyróżnienie specjalne w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Fortu w Pękowicach – Fort Pancerny „Pękowice”


Dyplom i medal w uznaniu za wyróżniającą się dyplomową pracę projektową

2018
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. letni


Magdalena Jankowska
"Collegium Medicum. Projekt aranżacji biblioteki"


I Miejsce w konkursie na wykonanie projektu aranżacji wnętrz Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków 15.06.2018 – ex aequo Weronika Mateja z IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz

2018
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. letni


"Projekt zagospodarowania przestrzeni wokół Fortu Pękowice"


Magdalena Czuj

Wyróżnienie specjalne w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Fortu w Pękowicach – Fort Pancerny „Pękowice”
2018
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


"Fort 44. Pękowice. Kraków. Jako kraina kwitnącej wiśni"


Małgorzata Moskal

Wyróżnienie specjalne w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Fortu w Pękowicach – Fort Pancerny „Pękowice”

2018
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


"MOS. Place for Digital Nomads"


Magdalena Czuj

Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018 w konkursie mosspace – re/in/venting /V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018/

2018
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy

"Mosspace Re/in/venting. The Secret Tree-Bookstore & Cafe"


Magdalena Jankowska

Nagroda fundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie /V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018/ 2018
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


"Mosspace re/in/venting"


Magdalena Krzyżak

Wyróżnienie Honorowe /V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018/
2018
III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich
Wystawa niewidzialne_niewiarygodne_idealne – miasto_dom_krajobraz  w galerii ASP w Galerii Bronowice, która odbyła się w 2017 r., prezentowała:

- dyplomy magisterskie i licencjackie wykonane w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz w 2017 roku,
- instalację Substancja miasta. Zapis intertekstualny Magdaleny Romanowskiej, uczestniczki I roku studiów doktoranckich, zrealizowaną jako własna praca badawcza w powiązaniu z tematem n_n_i – m_d_k,
- prace studentów III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich wykonane w ramach cyklicznie prowadzonego zadania semestralnego inspirowanego opowiadaniami Italo Calvino Niewidzialne miasta, bezpośrednio poprzedzającego pracę dyplomową.

Na wystawie znalazły się również fragmenty prac zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016 przez autorki prezentowanych prac dyplomowych w ramach zadania Matryca domu / Matryca miasta w oparciu o Niewidzialne miasta.


2017
studia stacjonarne, sem. letni

Zadanie zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino

Górny rząd od lewej: Klaudia Dębska (I st. 3 rok) - 2 plansze, Adrianna Opyrchał i Katarzyna Kryk (I st. 3 rok), Magdalena Stolarz (I st. 3 rok)
Dolny rząd od lewej: Katarzyna Gronowska i Lilia Grybel (II st., 1 rok), Agnieszka Wereska (II st., 1 rok), Katarzyna Gronowska i Lilia Grybel (II st., 1 rok), Magdalena Stolarz (I st. 3 rok)


2016
studia stacjonarne, sem. letni


"..."
"Projekt cmentarza dla zwierząt w Forcie 31 w Krakowie. Przestrzeń pamięci / architektura emocji"


Monika Kozłowska

Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie2016
studia stacjonarne, sem. letni

Zadanie zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino


Górny rząd od lewej: Dorota Pawlik (3 plansze), Magdalena Jankowska (3 plansze)
Środkowy rząd od lewej: Katarzyna Hyzińska (2 plansze), Joanna Olech (4 plansze)
Dolny rząd od lewej: Paulina Zwolak (4 plansze), Anetta Sala (2 plansze)
2016
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


"Green Universe – Botanic Nest"


Anetta Sala

Grand Prix * IV Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016 w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)


2016
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy

"Thunder Energy Space "


Nagroda Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)2016
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy"Zakrzówek. Selfie – Energy – Space"Dorota Pawlik

Wyróżnienie honorowe w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)

2015
Dyplom magisterski 2015, studia stacjonarne


"Czasoprzestrzenie – miejsce sztuk nietrwałych. Reaktywacja dawnej Fabryki Eitingona przy ul. Juliusza w Łodzi"Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie2015
studia stacjonarne, sem. letni


Matryca domu / matryca miasta. Eudoksja ("Niewidzialne miasta" Italo Calvino)


Monika Kozłowska /I rok MA/ - koordynator zadania
Aneta Doległo /I rok MA/
Anita Kokoszczyk /I rok MA/
Marta Mosiołek /I rok MA/
Paulina Szela /I rok MA/


2014
studia stacjonarne, sem. letni

Zadania zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino


Górny rząd od lewej: Monika Kozłowska (I st., 3 rok) - 2 plansze, Magdalena Romanowska (I st., 3 rok) - 2 plansze.
Dolny rząd od lewej: Magdalena Bachula (II st., 1 rok), Monika Kozłowska (I st., 3 rok), Magdalena Bachula (II st., 1 rok) - 2 plansze

2014
Dyplom magisterski 2014, studia stacjonarne


"..."
"Centrum dokumentacji zsyłek, wypędzeń i przesiedleń. Fort Skotniki"


Weronika Nowak

Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2014
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


"Bunkier Sztuki - Planted Light"


Dorota Pawlik

Nagroda Prorektora ASP im. J. Matejki w Krakowie w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)
Wyróżnienie Plastyka Miasta Krakowa w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)
2014
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


„Space Reloading”


Magdalena Romanowska

Nagroda Dziekana WAW ASP im. J. Matejki w Krakowie w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)

2013
studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Przestrzeń wymiany. Esmeralda ("Niewidzialne miasta" Italo Calvino)


Maria Gajewska /III BA/ - koordynator zadania
Aneta Doległo /III rok BA/
Anita Kokoszczyk /III rok BA/
Monika Kozłowska /III rok BA/
Beata Siwulska /III rok BA/
Aleksandra Radej /III rok BA/
Michał Łach /III rok BA/2012
studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Michalina Adamczyk


I miejsce w konkursie: W + mieszkanie /Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, 2012 r./
2012
studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


"Bridge House"


Monika Kozłowska

II miejsce w konkursie: W + mieszkanie /Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, 2012 r./


2012
studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


"Biuro domowe lub pracownia - miejsce do pracy"


Anita Kokoszczyk

Nagroda Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.
Nagroda za najlepsze wykorzystanie mebli firmy VITRA w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.

2012
studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


"Biuro domowe"


Aneta Doległo

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego firmy ACG w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.2010
Dyplom magisterski 2010, studia stacjonarne


"..."
"Fashion Gallery Concept"


Anna Maj

Medal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za pracę dyplomową
2010
studia stacjonarne, 4 rok, sem. zimowy


Joanna Deska

III miejsce w konkursie: Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz
2018
Dyplom magisterski 2008, studia stacjonarne


"..."
"Kompleks hotelowy w Gdyni The Boathouse Hotel"


Zuzanna Lesińska

Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
II miejsce za pracę dyplomową „Kompleks hotelowy w Gdyni The Boathouse Hotel”, International Design Award IDA 20092008
studia stacjonarne, 3 rok, sem. letni

Baucis / Ersilia / Eudoxia / Eusapia ("Invisible Cities" Italo Calvino)


Agnieszka Goryjewska
Katarzyna Halemska
Edyta Konsek
Dominik Lisik
Karolina Siekaniec


2006
Dyplom magisterski 2006, studia stacjonarne


"..."
"Labirynt sztuki – biblioteka multimedialna zbiorów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Hotel"


Monika Kilan

Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, ul. Syrokomli 21 30-102 Kraków

︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kształci w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz  ASP Kraków 2022