I PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZZasadą programową I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz jest otwarcie na dialog, pojmowany jako ciągle na nowo podejmowana interpretacja relacyjnego środowiska, skupiającego kontekst, przestrzeń/przedmiot i samego badacza/twórcę. Projektowanie miejsc i przestrzeni jest procesem wielowątkowym, którego typowo usystematyzowana z założenia struktura staje się coraz bardziej elastyczna i inkluzywna.
Metody kształcenia – projektowanie procesu projektowania – przyjęte w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz są symulacją pola negocjacji pomiędzy ludźmi a dynamicznie zmieniającym się środowiskiem. Wykształcenie kompetencji twórczych wymaga w naszym przekonaniu jednoczesnego współdziałania i angażowania wielu aktywnych czynników poddawanych wielokrotnym rekonfiguracjom w celu skutecznego rozwiązywania problemów.

Projektowanie miejsc i przestrzeni jest nierozłączne z dyskursem teoretycznym – słowa i obrazy nawarstwiają się, łączą w rizomatycznej sieci, stając się zapisem intertekstualnym – nieustannie odnawiającym się tekstem włączającym coraz to nowe narracje. Badawcza ścieżka projektowa realizowana w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz jest poruszaniem się w strefach „pomiędzy” - kieruje uwagę na obrzeża kulturowo przyjętych opozycji, ku krawędziom pojęć i słów, wnętrza i zewnętrza. Wymaga wielokrotnego przechodzenia krętej drogi od konkretu do abstrakcji, od pojęć do ich prawdopodobnych odniesień, od zaprzeczania do akceptacji, od intuicyjnych przeczuć do definiowania.

Złożone, wieloaspektowe metody kształcenia wyzwalają kreatywność, prowokują do określania własnej postawy wobec Drugiego, wobec środowiska i wobec świata. W wyniku złożonych działań powstaje przestrzeń wielowartościowa o nieskończonej liczbie powiązań i przenikań w obrębie zakreślanych terytoriów – domu, miasta, krajobrazu.

Proces realizacji zadań o szerokim zakresie problemowym, włączającym tematykę konkursów, obejmuje szkice koncepcyjne, opisy, prezentacje, modele cyfrowe i modele rzeczywiste ujawniające inne niż w przedstawieniu graficznym właściwości struktur i materii, w istotny sposób wzbogacające zapis wielowymiarowej przestrzeni. W ramach działalności artystyczno-badawczej realizowane są instalacje artystyczne prezentowane podczas wystaw i innych wydarzeń kulturalnych.︎︎
prof. Elżbieta Pakuła-Kwak,
dr Joanna Łapińska ad.


prof. Elżbieta Pakuła-Kwak dr Joanna Łapińska ad.Dyplom magisterski 2006
Studia stacjonarne
Monika Kilan
"Labirynt sztuki" – biblioteka multimedialna zbiorów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Hotel"Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

2008
Studia stacjonarne, 3 rok, sem. letni
AUTORZY:

Agnieszka Goryjewska, Katarzyna Halemska, Edyta Konsek, Dominik Lisik, Karolina Siekaniec


Baucis / Ersilia / Eudoxia / Eusapia ("Invisible Cities" Italo Calvino)

Dyplom magisterski 2008
Studia stacjonarne
Zuzanna Lesińska
"Kompleks hotelowy w Gdyni – The Boathouse Hotel"


 • Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • II miejsce za pracę dyplomową „Kompleks hotelowy w Gdyni The Boathouse Hotel”, International Design Award IDA 2009
Dyplom magisterski 2010
Studia stacjonarneAnna Maj

"Fashion Gallery Concept"


Medal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za pracę dyplomową
2010
Studia stacjonarne, 4 rok, sem. zimowy


Joanna DeskaIII miejsce w konkursie:
Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz
2012
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy

Michalina Adamczyk


I miejsce w konkursie:
W + mieszkanie (Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, 2012 r.)
2012
Studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


Monika Kozłowska
"Bridge House" 


II miejsce w konkursie:
W + mieszkanie (Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, 2012 r.)
2012
Studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


Anita Kokoszczyk
"Biuro domowe lub pracownia - miejsce do pracy"


 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.
 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie mebli firmy VITRA w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.
2012
Studia stacjonarne, I st., 2 rok, sem. zimowy


Aneta Doległo
"Biuro domowe"


Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego firmy ACG w konkursie na projekt wnętrza z oświetleniem: Wnętrze. Światło, cień.
2013
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letniAUTORZY:
Maria Gajewska (III BA) - koordynator zadania, Aneta Doległo (III rok BA), Anita Kokoszczyk (III rok BA), Monika Kozłowska (III rok BA), Beata Siwulska (III rok BA), Aleksandra Radej (III rok BA), Michał Łach (III rok BA)

Przestrzeń wymiany. Esmeralda ("Niewidzialne miasta" Italo Calvino)2014–2015
Studia stacjonarne, sem. letni


Górny rząd od lewej:

Monika Kozłowska (I st., 3 rok) - 2 plansze, Magdalena Romanowska (I st., 3 rok) - 2 plansze


Dolny rząd od lewej:

Magdalena Bachula (II st., 1 rok), Monika Kozłowska (I st., 3 rok), Magdalena Bachula (II st., 1 rok) - 2 plansze


Zadania zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino

2014
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Dorota Pawlik
"Bunkier Sztuki - Planted Light" • Nagroda Prorektora ASP im. J. Matejki w Krakowie w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)
 • Wyróżnienie Plastyka Miasta Krakowa w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)
2014
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Magdalena Romanowska


Nagroda Dziekana WAW ASP im. J. Matejki w Krakowie w konkursie „Space Reloading” (III Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz)
Dyplom magisterski 2014
Studia stacjonarne


Weronika Nowak
"Centrum dokumentacji zsyłek, wypędzeń i przesiedleń. Fort Skotniki"Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2015
Studia stacjonarne, sem. letni


AUTORZY:

Monika Kozłowska (I rok MA) - koordynator zadania, Aneta Doległo (I rok MA), Anita Kokoszczyk (I rok MA), Marta Mosiołek (I rok MA), Paulina Szela (I rok MA)

Matryca domu / matryca miasta. Eudoksja ("Niewidzialne miasta" Italo Calvino)

Dyplom magisterski 2015
Studia stacjonarne


Magdalena Romanowska
"Czasoprzestrzenie – miejsce sztuk nietrwałych. Reaktywacja dawnej Fabryki Eitingona przy ul. Juliusza w Łodzi"


Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2015
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Anetta Sala
"Green Universe – Botanic Nest"Grand Prix * IV Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016 w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)
2016
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Dorota Pawlik
"Zakrzówek. Selfie – Energy – Space"


Wyróżnienie honorowe w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)
2016
Studia stacjonarne, sem. letni


Górny rząd od lewej:

Dorota Pawlik (3 plansze), Magdalena Jankowska (3 plansze)


Środkowy rząd od lewej:

Katarzyna Hyzińska (2 plansze), Joanna Olech (4 plansze)


Dolny rząd od lewej:

Paulina Zwolak (4 plansze), Anetta Sala (2 plansze)


Zadanie zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino

2016
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Magdalena Jankowska
"Thunder Energy Space "


Nagroda Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w konkursie Energy Self/ie Space (IV Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2016)
Dyplom magisterski 2016
Studia stacjonarne


Monika Kozłowska
"Projekt cmentarza dla zwierząt w Forcie 31 w Krakowie. Przestrzeń pamięci / architektura emocji"


Medal Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
2017
Studia stacjonarne, sem. letni


Górny rząd od lewej:

Klaudia Dębska (I st. 3 rok) - 2 plansze, Adrianna Opyrchał i Katarzyna Kryk (I st. 3 rok), Magdalena Stolarz (I st. 3 rok)


Dolny rząd od lewej:

Katarzyna Gronowska i Lilia Grybel (II st., 1 rok), Agnieszka Wereska (II st., 1 rok), Katarzyna Gronowska i Lilia Grybel (II st., 1 rok), Magdalena Stolarz (I st. 3 rok)


Zadanie zrealizowane w oparciu o "Niewidzialne miasta" Italo Calvino

GALERIA BRONOWICE, 2017
WYSTAWA
Wystawa niewidzialne_niewiarygodne_idealne – miasto_dom_krajobraz w galerii ASP w Galerii Bronowice, która odbyła się w 2017 r., prezentowała:
 • dyplomy magisterskie i licencjackie wykonane w I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz w 2017 roku,
 • instalację Substancja miasta. Zapis intertekstualny Magdaleny Romanowskiej, uczestniczki I roku studiów doktoranckich, zrealizowaną jako własna praca badawcza w powiązaniu z tematem n_n_i – m_d_k,
 • prace studentów III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich wykonane w ramach cyklicznie prowadzonego zadania semestralnego inspirowanego opowiadaniami Italo Calvino Niewidzialne miasta, bezpośrednio poprzedzającego pracę dyplomową.

Na wystawie znalazły się również fragmenty prac zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016 przez autorki prezentowanych prac dyplomowych w ramach zadania Matryca domu / Matryca miasta w oparciu o Niewidzialne miasta.
Dyplom magisterski 2018
Studia stacjonarne


Agnieszka Wereska
"Mitosfera. Przestrzeń ożywiona - otoczenie ruin cerkwi w Kniaziach k. Lubyczy Królewskiej"


Dyplom i medal w uznaniu za wyróżniającą się dyplomową pracę projektową
2018
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Małgorzata Moskal
"Fort 44. Pękowice. Kraków. Jako kraina kwitnącej wiśni"


Wyróżnienie specjalne w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Fortu w Pękowicach – Fort Pancerny „Pękowice”
2018
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Magdalena Czuj
"MOS. Place for Digital Nomads"


Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018 w konkursie mosspace – re/in/venting (V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018)
2018
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Magdalena Czuj
"Projekt zagospodarowania przestrzeni wokół Fortu Pękowice"


Wyróżnienie specjalne w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu otoczenia Fortu w Pękowicach – Fort Pancerny „Pękowice”
2018
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. letni


Magdalena Jankowska
"Collegium Medicum. Projekt aranżacji biblioteki"


I Miejsce w konkursie na wykonanie projektu aranżacji wnętrz Biblioteki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kraków 15.06.2018 – ex aequo Weronika Mateja z IV Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz
2018
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Magdalena Jankowska
"Mosspace Re/in/venting. The Secret Tree-Bookstore & Cafe"


Nagroda fundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięeknych im. Jana Matejki w Krakowie (V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018)
2018
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Magdalena Krzyżak
"Mosspace re/in/venting"


Wyróżnienie Honorowe (V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz INAW 2018)
KRAKÓW, 11/12.2018
WARSZTATY
Warsztaty „otwarte/zamknięte – obiekt znaczący w przestrzeni miejskiej” z cyklu niewidzialne_niewiarygodne_idealne – miasto_dom_krajobraz odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Konfrontacja osobistych i zespołowych narracji z realnym miejscem miała miejsce w trakcie realizacji instalacji „Pomarańczowy deszcz / zbieramy się razem” w podwórzu kamienicy Rynek Główny 7 w Krakowie, na którą składał się padający nieustannie ze stalowych chmur odbijających fragmentarycznie zabytkową strukturę refleksyjny pomarańczowy deszcz, który utworzył ramę dla znaku umieszczonego na odbijającej powierzchni, powielającej zniekształconą rzeczywistość.


W warsztatach udział wzięły:
Angelika Leś, Karolina Łubkowska, Paulina Pasztaleniec, Dominika Sokół, Magdalena Jankowska, Magdalena Krzyżak, Klaudia Dębska, Magdalena Stolarz, Joanna Olech – uczestniczka Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie
Dyplom magisterski 2019
Studia stacjonarne


Anetta Sala
"Strefa kreatywna na Szlaku techniki w Katowicach"

NOC MUZEÓW, 17–26.05.2019
BADANIA
Miasto wyobrażone / dom idealnyw oparciu o Niewidzialne miasta Italo Calvino

W ramach zadania badawczego „Krajobraz miasta – przenikania” w semestrze letnim 2018/2019 r. odbyły się warsztaty studentek I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz Wydziału Architektury Wnętrz i uczestniczek Środowiskowych Studiów Doktoranckich* ASP w Krakowie „Miasto wyobrażone / dom idealny w oparciu o Niewidzialne miasta Italo Calvino” w ramach Mocy Muzeów - Projekt Cracovia #inadreamcracovia zakończone wystawą w Hotelu Cracovia 17-26 V 2019. Badane były indywidualne asocjacje przedmiotu, przestrzeni i słowa (w oparciu o tekst Niewidzialne miasta Italo Calvino) tworzące zapis intertekstualny.
KRAKÓW, 11.2019
WARSZATY
Krajobraz miasta – przenikania. Intertekstualne działania projektowe we wnętrzach otwartych i zamkniętych z cyklu niewidzialne_niewiarygodne_idealne - miasto_dom_krajobraz. Otwarte / zamknięte - obiekt znaczący w przestrzeni miejskiej. The Moon over the Lake of Meanings Rynek Główny 7, Kraków

Projekt artystyczny powstały podczas warsztatów prowadzonych przez I Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz
2020
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Aleksandra Basa
"Hol wejściowy w budynku biurowym High 5ive, ul. Pawia, Kraków"


 • Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego do aranżacji wnętrza w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Nagroda za najlepsze wykorzystanie dzieła sztuki jako inspiracji dla projektu w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
2020
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Aleksandra Basa
"Plastic Madness"


 • Wyróżnienie "Architektura & Biznes" w konkursie "The Future is Now!" na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
 • Projekt nominowany do Nagrody publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
Dyplom magisterski 2020
Studia niestacjonarne


Iryna Iliushyna
"Przestrzeń dla sztuki - poza muzeum - inne miejsca"
"Miejsce działań artystycznych - otoczenie Pałacu Szembeków"


2020
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Klaudia Bugajska
"Galeria w parku"


 • Nagroda za najlepszą aranżację wnętrza - firmy T3 Atelier w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
 • Wyróżnienie Dziekana Wydziału Architektury PK w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
Dyplom magisterski 2020
Studia stacjonarne


Klaudia Dębska
"Kształtowanie środowisk kulturotwórczych”
"Miejsce spotkań przy Dworku Białoprądnickim"

2020
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowy


Monika Mosiołek
"Water Algue House"


 • Wyróżnienie Nicolò Ceccarelli, Università degli Studi di Sassari, Włochy –  w konkursie "The Future is Now!" na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
 • Projekt nominowany do Nagrody publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
2020
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Natalia Hudzik
"Przestrzeń wejściowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu"Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrza - lampa firmy Fagerhult w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
2020
WRSZATY

2020
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. letni


Weronika Baran
"Adaptacja opuszczonej fabryki filcu. Kazimierz Malewicz - Architektony i planity"Wyróżnienie specjalne Wiceprzewodniczącej Jury w konkursie "Wnętrze, światło, cień". Organizator konkursu - Politechnika Krakowska
2020
Studia stacjonarne, II st., 1 rok, sem. zimowyWeronika Blitek
"Research-experimental Park"Nagroda publiczności w konkursie "The Future is Now!" opublikowanym przez A&B Architekturę i Biznes na najlepszy projekt studencki na VI Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz w Krakowie
Dyplom licencjacki 2021
Studia stacjonarne


Katarzyna Kijowska
"Podróże wewnętrzne. Miejsce wymiany marzeń i doświadczeń podróżniczych"


Dyplom licencjacki 2021
Studia stacjonarne


Natalia Hudzik"
Krzyczeć w ciszy. Miejsce spotkań Głuchych przy ruinach Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe"


2021
Studia stacjonarne, I st., 3 rok, sem. zimowy


Weronika Majewska
"Wysokie loty. Przestrzeń edukacji artystycznej dla widzących, słabowidzących i niewidomych"


Nagroda Dziekana w Konkursie WYSOKIE LOTY im. Jana Wnęka z Odporyszowa
Dyplom licencjacki 2021
Studia stacjonarne


Weronika Środa
"Dom mieszkalny w Bielsku-Białej"

  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
  ㅁ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ  PROJEKTOWANIE MEBLI  PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI I SCENOGRAFII PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  SZTUKA PROJEKTOWANIA   SZTUKI PIĘKNE   NOWE MEDIA   PROJEKTOWANIE TKANINY I UBIORU   LABORATORIA  WARSZTATY
ASP KRAKÓW HUMBERTA 3, 31-121 KRAKÓW
︎︎︎(+48) 12 632 13 31
︎︎︎ARCHITEKTURA@ASP.KRAKOW.PL Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermedia.
WAW ASP KRK® 2021